അനുവാദം 2014 [POV] 2 [സംഗീത]

അനുവാദം 2014 [POV] 2 Anuvadam Part 2  | Author : Sangeetha     ( വയനകാർക്കുള്ള
കുറിപ്പ്:- പഴയ ഭാഗം ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ
വായിച്ചു..പേജ് കൂട്ടിയെഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രേമിക്കാം.. മലയാളം കീബോര്ഡിലാണ് എഴുതുന്നത്
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കുക… _/_) പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുമലത ചേച്ചീടെ
വീട്ടിലേക് പോയി. കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കുറച്ഛ് താമസിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. വാതിൽ
തുറന്നത് മനുവായിരുന്നു. എനിക്ക് അവന്റെ മുൻപിൽ […]

Continue reading

അനുവാദം 2014 [POV] 2 [സംഗീത]

അനുവാദം 2014 [POV] 2 Anuvadam Part 2  | Author : Sangeetha     ( വയനകാർക്കുള്ള കുറിപ്പ്:- പഴയ ഭാഗം ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു..പേജ് കൂട്ടിയെഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രേമിക്കാം.. മലയാളം കീബോര്ഡിലാണ് എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കുക… _/_) പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുമലത ചേച്ചീടെ വീട്ടിലേക് പോയി. കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കുറച്ഛ് താമസിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. വാതിൽ തുറന്നത് മനുവായിരുന്നു. എനിക്ക് അവന്റെ മുൻപിൽ […]

Continue reading

അനുവാദം 2014 [POV] 1 [സംഗീത]

അനുവാദം 2014 Anuvadam Part 1  | Author : Sangeetha   2014.രാവിലെ ഏട്ടന്റെ അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. “സംഗീത മോളെ എന്ത് ഉറക്കമാണ് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ഇങ്ങനെ നേരം വൈകി എഴുന്നേറ്റാൽ സമയത്തിനു സ്കൂളിൽ എത്താൻ പറ്റ്വോ? പുതിയതായി വന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചൂടാനാണ്..ഒരു 5 മിനിറ്റ് താമസിച്ചു വന്നാൽ ടീച്ചർ ആണേൽ പോലും അയാൾ ചീത്ത പറയും..”   “ക്ഷീണം കാരണം നന്നായി ഉറങ്ങിയതാണ് അമ്മേ […]

Continue reading