നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം [ആദി]

നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം Notunirodhanam Konduvanna Saubhagyam | Author : Aadhi   എന്റെ ‘ഒരു വിഷുക്കാലത്തെ ട്രെയിൻ യാത്ര‘ എന്ന ലേഖനത്തിനു നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പ്രചോദനമായത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനു ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്പം എരിവും പുളിയും ചേർത്ത ഒരു യാത്രാ വിവരണമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് തികച്ചും സങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് കഥകളോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ […]

Continue reading

ടുളിപ് 🌷 4 [Sharp]

🌷 ടുളിപ് 4 🌷 Thulip Part 4 | Author : Sharp | Previous Part   എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇൗ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇൗ കഥയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായികത്തവർ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക.   *****************************************************   നാൻസി കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി. അക്ഷര ആയിരുന്നു. അവൾ തന്റെ നാവ് നാൻസിയുടെ വായിൽ കടത്തി. അവരുടെ നാവുകൾ നാഗങ്ങളെ പോലെ ചുറ്റിപ്പിണർന്നു. അവൾ നാൻസിയുടെ മുലകളെ […]

Continue reading

ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് [Constructor]

ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് Aarathi Enna Kochu Pennu | Authro : Constructor    
തടിച്ചതും കൊഴുത്തതും വെളുത്തതും കറുത്തതും ആയ ഒരുപാടു ചരക്കുകൾ ഉള്ള ഓഫീസിൽ
എനിക്ക് വിധിച്ചത് അവളെ ആയിരുന്നു.. ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് ഓഫീസിൽ ആരോടും അത്ര
കമ്പനിയല്ലായിരുന്നു അവൾ.. രാവിലെ വരുന്നു.. പെൺകുട്ടികളോട് പോലും ചിരിച്ചു
സംസാരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും.. ഹെഡ്സെറ്റിൽ പാട്ടുംകേട്ടിരുന്നു ജോലി
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി ഞാൻ ആദ്യമായി അവളെ
പേർസണൽ […]

Continue reading

ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് [Constructor]

ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് Aarathi Enna Kochu Pennu | Authro : Constructor     തടിച്ചതും കൊഴുത്തതും വെളുത്തതും കറുത്തതും ആയ ഒരുപാടു ചരക്കുകൾ ഉള്ള ഓഫീസിൽ എനിക്ക് വിധിച്ചത് അവളെ ആയിരുന്നു.. ആരതി എന്ന കൊച്ചു പെണ്ണ് ഓഫീസിൽ ആരോടും അത്ര കമ്പനിയല്ലായിരുന്നു അവൾ.. രാവിലെ വരുന്നു.. പെൺകുട്ടികളോട് പോലും ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും.. ഹെഡ്സെറ്റിൽ പാട്ടുംകേട്ടിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി ഞാൻ ആദ്യമായി അവളെ പേർസണൽ […]

Continue reading

ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ കഥ [രതി]

ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ കഥ Oru Koottimuttalinte Kadha | Author : Rathi  
തുടക്കക്കാരിയുടെ കുറവുകൾക്കും അക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്കും നേരെ കണ്ണടക്കും എന്ന
പ്രതീക്ഷയോടെ… ******* ഉപ്പും പുളിയുമില്ലാത്ത, യന്ത്രം കണക്കെയുള്ള ഈ ഓഫീസ്
ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു എരിവും മധുരവും വന്നത് അവനെ കണ്ടു മുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ്. അതും
ഒരൊന്നന്നര  കൂട്ടിമുട്ടൽ. പൂനെയിൽ ഡിസൈനർ ആയി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ.
ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫ്ളാറ്റിലേക്കും തിരിച്ചും  ആഴ്ച്ചയിൽ  അഞ്ചു ദിവസം  അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഷട്ടിൽ […]

Continue reading

ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ കഥ [രതി]

ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ കഥ Oru Koottimuttalinte Kadha | Author : Rathi   തുടക്കക്കാരിയുടെ കുറവുകൾക്കും അക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്കും നേരെ കണ്ണടക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ… ******* ഉപ്പും പുളിയുമില്ലാത്ത, യന്ത്രം കണക്കെയുള്ള ഈ ഓഫീസ് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു എരിവും മധുരവും വന്നത് അവനെ കണ്ടു മുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ്. അതും ഒരൊന്നന്നര  കൂട്ടിമുട്ടൽ. പൂനെയിൽ ഡിസൈനർ ആയി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫ്ളാറ്റിലേക്കും തിരിച്ചും  ആഴ്ച്ചയിൽ  അഞ്ചു ദിവസം  അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഷട്ടിൽ […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ [Logan]

ജാസ്മിൻ JASMINE AUTHOR:LOGAN   “Guess who…??? ” ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവൾക്കയച്ച
മെസ്സേജ്… അവൾ എന്ന്പറഞ്ഞാൽ…. ആരാണ്… ആരാണ്…. ” ജാസ്മിൻ “ അവളുടെ പേര് പിന്നെയാണ്
മനസ്സിലായത്… അത് ഒരു ബല്ല്യ കഥയാണ്… കൂട്ടുകാരുമായി ഒരു വെള്ളമടി പാർട്ടിയുടെ
ഇടയിലാണ് എനിക്ക് അവളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയത്… ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ… അവനു
ഇതിലും നല്ലൊരു വിശേഷണം… ഇത് തന്നെ കുറവാണു…. തനി കൂറ… അവനുമായി പിടിച്ച ഒരു
ബെറ്റ്…അതായിരുന്നു അവൾ … […]

Continue reading

ജാസ്മിൻ [Logan]

ജാസ്മിൻ JASMINE AUTHOR:LOGAN   “Guess who…??? ” ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവൾക്കയച്ച മെസ്സേജ്… അവൾ എന്ന്പറഞ്ഞാൽ…. ആരാണ്… ആരാണ്…. ” ജാസ്മിൻ “ അവളുടെ പേര് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്… അത് ഒരു ബല്ല്യ കഥയാണ്… കൂട്ടുകാരുമായി ഒരു വെള്ളമടി പാർട്ടിയുടെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് അവളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയത്… ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ… അവനു ഇതിലും നല്ലൊരു വിശേഷണം… ഇത് തന്നെ കുറവാണു…. തനി കൂറ… അവനുമായി പിടിച്ച ഒരു ബെറ്റ്…അതായിരുന്നു അവൾ … […]

Continue reading

ഒരു ഇന്റർവ്യൂ [അഭിരാമി]

ഒരു ഇന്റർവ്യൂ  ORU INTERVIEW AUTHOR : ABHIRAMI ഹായ് , രഞ്ജിത എന്ന ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ് കഥയിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഇമാജിനാഷൻ ആണ് എന്നാൽ തുടങ്ങാം. അവൾക് 21 വയസ്സായിരുന്നു. അവൾക്ക് നല്ല സെക്സി ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കണ്ടാൽ ആരായാലും ഒന്നു നോക്കി നിന്നു പോകും . എന്നാൽ അവൾ വളരെ ശാന്തസ്വഭാവം ആയിരുന്നു. തന്റെ ശരീരം മറ്റെല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ അവൾക്കു താല്പര്യം ഇല്ല […]

Continue reading

ഓഫീസിലെ സഹായം

ഓഫീസിലെ സഹായം Officile Sahaayam bY ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി   എന്റെ കഴിഞ്ഞ കഥയായ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കു നൽകിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു നന്ദി. അതിന്റെ ബാക്കിയായ ഈ കഥയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നു. അന്നത്തെ ട്രിപ്പ്‌ കഴിഞ്ഞു ഓഫീസിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞാനും പ്രിയയും ഒരുപാട് അടുത്തു. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവളുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ തൊടാൻ തുടങ്ങി. അവളും അത് നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ചുവന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അത്യാവശ്യമായ ഒരു ജോലി തീർക്കുവാൻ അവൾക്കു രാത്രി അല്പം വൈകി ഓഫീസിൽ […]

Continue reading