പോലീസ്

പോലീസ് Police Kambi katha part 1 bY Nislam salam   ഭഗവാനെ…പോലീസ്… പോലീസ് ചെക്കിങ് കണ്ടു മനസൊന്നു ആളി.. ഒരു ബിയർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്..വല്ലപ്പോഴും പാർട്ടിക്കെ കഴിക്കു…കഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാറില്ല…ഇതിപ്പോ പെട്ടല്ലോ ദൈവമേ… ആ നിർത്തിക്കേ… പോലീസുകാരൻ കൈ കാണിച്ചു… ഞാൻ വണ്ടി ഒതുക്കി.. എങ്ങോട്ടാ… അല്ല സർ…വീട്ടിലേക്കു…ഹെൽമറ്റ് ഉണ്ട് സർ… ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലലോ… ഏമാൻ കലിപ്പിലാണ്… ഒന്നൂതിക്കേ… ഒരു മെഷീൻ എന്റെ നേരെ നീട്ടി… അല്ല സർ… പ്ഫാ…ഊതടാ… പറഞ്ഞുതീരുന്നേനു മുമ്പ് ഞാൻ ഊതി… മെഷീൻ […]

Continue reading