ബസ്സിലെജാക്കിയും വീട്ടിലെപണിയും

ബസ്സിലെജാക്കിയും വീട്ടിലെപണിയും Bussile Jackiyum Veetile Paniyum Kambi News bY
Pamman നമസ്‌ക്കാരം, ഞാന്‍ പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോ:കമ്പിക്കുട്ടന്റെ ഈ
കമ്പിചാനലില്‍ കമ്പിവാര്‍ത്തകളുമായി ഞാനും എന്റെ ടീമും ഇനി എല്ലാ ദിവസവും
എത്തുന്നതായിരിക്കും. കമ്പിക്കുകമ്പിസൈറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ പുതിയൊരു ന്യൂസ്
എഡിഷന്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ കമ്പിഅനുഭവങ്ങള്‍
വാര്‍ത്താ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ
അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുമല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും കമ്പിവാര്‍ത്തകളുടെ
പുതുമകളുമായി ഞങ്ങളെത്തും. ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം […]

Continue reading

ഷീജാ ജെയിംസിന്റെ രണ്ടാം സീലുപൊട്ടല്‍

ഷീജാ ജെയിംസിന്റെ രണ്ടാം സീലുപൊട്ടല്‍   Sheeja Jamsinte randam seal pottal
bY kampi news (കമ്പിന്യൂസ്: പ്രിയ വായനക്കാരെ കമ്പിവായനയ്ക്ക് പുതിയൊരു ശൈലി
നല്‍കി പുതിയ വിഭാഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കമ്പിന്യൂസ്… കമ്പിക്കഥകളും ചില അനുഭവങ്ങളും
വാര്‍ത്ത അവതാരണ രീതിയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം.
എങ്കിലേ തുടര്‍ന്ന് തിരുത്തലുകളും മറ്റും വരുത്തി മനോഹരമാക്കുവാന്‍
കഴിയൂ.കമ്പിഗുളികന്റെയും കമ്പി ന്യൂസിന്റെയുിം യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു) മധ്യതിരുവിതാം
കൂറിലെ വീട്ടമ്മയായ ഷീജ ജെയിംസിന്് ഇന്നലെ രാത്രി ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത് സീല്‍
പൊട്ടല്‍ […]

Continue reading