മുകുളങ്ങൾ 3

   മുകുളങ്ങൾ – 3 Mukulangal Kambi Katha by Vinod ( Part-2)@ Kambikuttan.net ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക എന്ന് suggest ചെയ്തു കൊണ്ട് തുടരട്ടെ…. For read First PART | ClickHere | Read Second PART Click Here ഒരിയ്ക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട്. നടന്നത് ഒരിയ്ക്കൽ പോലും മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്, അവളുടെ കല്യാണത്തിനു ശേഷം ഇങ്ങിനെയായി തീരുക…സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നത് എത്ര സത്യം. രമ്യയെ […]

Continue reading