എമിയും അലെക്സും 1 [മെറിൻ]

ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. നിഷിദ്ധം, അവിഹിതം, പ്രണയം എന്നീ ടാഗ്‌ലൈൻ ഇതിനു കൊടുക്കണം എന്ന് request ചെയ്യുന്നു. എന്ന് മെറിൻ ❤️❤️❤️എമിയും അലെക്സും 1 ❤️❤️❤️ Emiyum Alexum Part 1 | Author : Merin   പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇതെന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. നിഷിദ്ധവും, ലെസ്ബിയനും, അവിഹിതവും എല്ലാം തന്നെ ഈ കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്ന് വരുമ്പോളുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ മലയാളത്തിൽ […]

Continue reading