എന്റെ സ്വന്തം ആന്റി [Mass]

എന്റെ സ്വന്തം ആന്റി Ente Swantham Aunty | Author : Mass   കമ്പിക്കുട്ടനിൽ ഇത്
എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് അത്യാവശ്യം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്
അതൊക്കെ ക്ഷെമിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നല്ലവണ്ണം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.എന്റെ ഈ കഥ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടപെടും എന്ന് അറിയില്ല,
ഇഷ്ടപെടുന്നവരുടേടും അല്ലാത്തവയുടെയും സപ്പോർട്ടും വിമർശനവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
പിന്നെ വായന തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ, ഇത് ഒരു മുഴുനീള കമ്പി കഥ അല്ല കുറെ […]

Continue reading