കോക ശാസ്ത്രം [അലിഷ]

കോക ശാസ്ത്രം Koka Shasthram | Author : Alisha     പണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് മഥുരക്കടുത്തു യമുനാനദിയുടെ കരയിൽ ബ്രജ് എന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മഭൂമി ആയിട്ടാണ് ബ്രജ് അഥവാ വൃന്ദാവനം അറിയപ്പെടുന്നത് , അവിടെ അസാമാന്യമായ കാമവെറി പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കെപ്പോഴും കുണ്ണ അകത്തു കയറിയിരിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, അതിനു വേണ്ടി അവൾ എന്തും ചെയ്യും ആരുടെ കൂടെയും കിടക്കും എന്നിട്ടൊന്നും അവളുടെ […]

Continue reading

ചുംബനത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ [ആൽബി]

ചുംബനത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ Chumbanathile Vaividhyangal Author : Alby
(കൂട്ടുകാരോട് ഒരു വാക്ക്, ഇതൊരു കഥ അല്ല. ചുംബനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നു . ഒപ്പം കുറച്ചു വ്യത്യസ്ത ചുംബനരീതികൾ
പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നോട്ട് =ചീത്ത വിളിക്കരുത്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ ആളല്ല. എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്ഥതക്കു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു.) ചുംബനം
എന്നത് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടുള്ള സ്പർശനം ആണ്. ഇതിന് എത്രനാളത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് നരവംശ
ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ […]

Continue reading

ചുംബനത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ [ആൽബി]

ചുംബനത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ Chumbanathile Vaividhyangal Author : Alby (കൂട്ടുകാരോട് ഒരു വാക്ക്, ഇതൊരു കഥ അല്ല. ചുംബനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നു . ഒപ്പം കുറച്ചു വ്യത്യസ്ത ചുംബനരീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നോട്ട് =ചീത്ത വിളിക്കരുത്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്ഥതക്കു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു.) ചുംബനം എന്നത് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടുള്ള സ്പർശനം ആണ്. ഇതിന് എത്രനാളത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ […]

Continue reading

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?   സെക്‌സില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.
ഇതില്‍ സാധാരണ സെക്‌സ് അല്ലാതെ ഓറല്‍ സെക്‌സ്, ഏനല്‍ സെക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ പല
തരമുണ്ട്. സെക്‌സില്‍ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു
പരീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നവ. സെക്‌സില്‍ തന്നെ ഓറല്‍ സെക്‌സ് ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന
ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ രതിമൂര്‍ഛയുണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന
ഒന്നാണിതെന്നു വേണം, പറയാന്‍. എന്നാല്‍ ഓറല്‍ സെക്‌സിന് ചില അനാരോഗ്യപരമായ
വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്നത് അണുബാധകള്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതാണ്
[…]

Continue reading

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?   സെക്‌സില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതില്‍ സാധാരണ സെക്‌സ് അല്ലാതെ ഓറല്‍ സെക്‌സ്, ഏനല്‍ സെക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ പല തരമുണ്ട്. സെക്‌സില്‍ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു പരീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നവ. സെക്‌സില്‍ തന്നെ ഓറല്‍ സെക്‌സ് ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ രതിമൂര്‍ഛയുണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിതെന്നു വേണം, പറയാന്‍. എന്നാല്‍ ഓറല്‍ സെക്‌സിന് ചില അനാരോഗ്യപരമായ വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്നത് അണുബാധകള്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതാണ് […]

Continue reading

ഗൾഫിൽ വെടിവെക്കാൻ പോകുംന്നവരോട്

ഗൾഫിൽ വെടിവെക്കാൻ പോകുംന്നവരോട് ബെഞ്ചമിൻ ബ്രോ ഇതൊരു ഉപദേശം ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വായനക്കാരിൽ നല്ല ഒരു പങ്ക് ഗൾഫിൽ ഉള്ളവർ ആകുമല്ലൊ, അവരിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും മസാജ് ചെയ്യാനും കള്ളവെടി വെക്കാൻ പോകുന്നവരും ഉണ്ടാകും. അവരോട് ചിലതു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 കോണ്ടം കരുതണം വെടിവെക്കാനായാലും മസാജിനായാലും പോകുമ്പോൾ. ഒരു കാരണവശാലും കോണ്ടം ഇല്ലാതെ വെടികൾക്ക് ഊമ്പാൻ കുണ്ണ വായിൽ കൊടുക്കരുത് എന്നതാണ് ആദ്യമായി പറയുവാൻ ഉള്ളത്. വെടികളുമായി ആത്മബന്ധത്തിനു പോകരുത് . വെടിവെക്കാൻ വൗർന്നവന്റെ […]

Continue reading

വസ്ത്രധാരണം മഹാശ്ചര്യം

വസ്ത്രധാരണം മഹാശ്ചര്യം; നമുക്കും കിട്ടണം സുഖം. പണ്ട് കേരളത്തിലെ വസ്ത്രധാരണം
എന്നാല്‍ വെറും ഒരു ഒറ്റ മുണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. മേല്‍ വസ്ത്രം തഥൈവ. ആണുങ്ങളും
പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഫ്ലാറ്റ് മുലച്ചികളും, നാരങ്ങ മുലച്ചികളും, ചക്ക
മുലച്ചികളും അങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി നടക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ
മുലയും കാണിച്ച് നടക്കുമ്പോള്‍ ആണുങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടും
ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മുല കാണിച്ച് നടന്നതിനാല്‍ അന്ന് പീഡന കേസ് ഒന്നും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പല മഹാ […]

Continue reading

വസ്ത്രധാരണം മഹാശ്ചര്യം

വസ്ത്രധാരണം മഹാശ്ചര്യം; നമുക്കും കിട്ടണം സുഖം. പണ്ട് കേരളത്തിലെ വസ്ത്രധാരണം എന്നാല്‍ വെറും ഒരു ഒറ്റ മുണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. മേല്‍ വസ്ത്രം തഥൈവ. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഫ്ലാറ്റ് മുലച്ചികളും, നാരങ്ങ മുലച്ചികളും, ചക്ക മുലച്ചികളും അങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി നടക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ മുലയും കാണിച്ച് നടക്കുമ്പോള്‍ ആണുങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മുല കാണിച്ച് നടന്നതിനാല്‍ അന്ന് പീഡന കേസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പല മഹാ […]

Continue reading

ഒരു ലൈംഗികബന്ധം എത്ര നേരം നീണ്ടു നില്‍ക്കും?

ഒരു ലൈംഗികബന്ധം എത്ര നേരം നീണ്ടു നില്‍ക്കും?   വര്‍ഷങ്ങളായി ദമ്പതികളുടെ മനസ്സില്‍ ഉത്തരം കിട്ടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത്. തങ്ങളുടെ സമയം വളരെ കുറവാണോ? മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ മനസ്സില്‍ വരാര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും പരസ്പരം ചോദിക്കാറില്ല. പലരും പല നീല ചിത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ട് തങ്ങള്‍ക്കെന്തേ അത്ര സമയം കിട്ടാത്തത് എന്ന ആശങ്കയിലും ആവും. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഗ്ലാമര്‍ . കോം നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മള്‍ പുറത്തു വിടുന്നത്. […]

Continue reading

10 ARIVUKAL

  1) എത്ര വലിയ സുന്ദരി ആണെങ്കിലും അവളുടെ പങ്കാളിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള്‍ എത്രത്തോളം സുന്ദരിയാണെന്ന് അവളെ അറിയിക്കുക, അതവള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും 2) പ്രേമലീലകള്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാമം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട് കുറേനേരം അവളെ നോക്കുക, പതിയെ ഉമ്മകള്‍ കൊണ്ട് മൂടുക 3) ഓരോ പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും യോനി ഓരോ തരത്തില്‍ ആയിരിക്കും, ചിലത് ചെറുത് ചിലത് വലുത് ചിലത് നീണ്ട ചുണ്ടോടു കൂടിയത്, എന്ത് തന്നെയായാലും അത് […]

Continue reading