മകൾക്കു വേണ്ടി 4

Makalkkuvendi 4 bY Sanju   ആദ്യം മുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here ഹരി കാറിന്റെ വേഗത പരമാവധി കുറച്ചു ലച്ചുവിന്റെ വാകുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.. അച്ഛാ.. അച്ഛനറിയില്ലേ . എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയാണ് ശ്യാമ എന്ന്. .. അവളുടെ ലൈഫിൽ എനികറിയാത്തതായും. എന്റെ ലൈഫിൽ അവൾകറിയാത്തതുമായി ഒന്നുമില്ല.. ഞങ്ങൾ എല്ല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും.. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയാത്തതായി ഒരു രഹസ്യവുമില്ല.. എന്താ നിങ്ങൾകിത്രമാത്രം ഇത്ര രഹസ്യം..? ഹരി കളിയാക്കി.. മ്.. അതൊക്കെയുണ്ടച്ചാ.. അതല്ലേ മോളു […]

Continue reading