എന്റെ മകള്‍ [Lajitha]

എന്റെ മകള്‍  EnteMakal Kambikatha bY:[email protected] NB –
ലെസ്ബീയനും,ഇന്‍സെസ്റ്റും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ കഥ വായിക്കരുത്. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും
തികച്ചും സാക്ല്‍പികം..by-Lajitha എന്റെ പേര് ലജിത , 37 വയസുള്ള വീട്ടമ്മ. എന്റെ
ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ
പോവുന്നത് . ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ 12 കൊല്ലമായി വിദേശത്താണ് , മൂത്ത മകൻ രാകേഷിന്റെ പഠനം
പൂരത്തി ആയപ്പോൾ അവനെയും വിദേശത്ത് കൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ […]

Continue reading

എന്റെ മകള്‍ [Lajitha]

എന്റെ മകള്‍  EnteMakal Kambikatha bY:[email protected] NB – ലെസ്ബീയനും,ഇന്‍സെസ്റ്റും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ കഥ വായിക്കരുത്. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാക്ല്‍പികം..by-Lajitha എന്റെ പേര് ലജിത , 37 വയസുള്ള വീട്ടമ്മ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് . ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ 12 കൊല്ലമായി വിദേശത്താണ് , മൂത്ത മകൻ രാകേഷിന്റെ പഠനം പൂരത്തി ആയപ്പോൾ അവനെയും വിദേശത്ത് കൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ […]

Continue reading

രാജുവിന്റെ കൂടെ

രാജുവിന്റെകൂടെ ഭാഗം 1 Rajuvinte Koode Kambikatha First Part BY:ലജിത |
www.Muthuchippi.net സുഹ്യത്തുക്കളേ.   എൻറെ പേര് ലജിത.വയസ് 45.നീളം 168 cm.അല്പം
തടിയുണ്ട്.വെളുപ്പ് നിറം.38 ൻറെ ബ്രായും 42 ൻറെ പാൻറിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ
എൻറെ ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലൊ. പട്ടാള ജീവിതം മതിയാക്കി
ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.ഒരു മകൻ ഉളളതു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു
പഠിക്കുന്നു.വീട്ടിൽ തനിച്ചു ജീവിക്കുന്നു.വീട്ടു ജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടു സമയം
വെറുതെയിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയിരിക്കുംപോൾ ആണു എൻറെ […]

Continue reading

രാജുവിന്റെ കൂടെ

രാജുവിന്റെകൂടെ ഭാഗം 1 Rajuvinte Koode Kambikatha First Part BY:ലജിത | www.kambikuttan.net സുഹ്യത്തുക്കളേ.   എൻറെ പേര് ലജിത.വയസ് 45.നീളം 168 cm.അല്പം തടിയുണ്ട്.വെളുപ്പ് നിറം.38 ൻറെ ബ്രായും 42 ൻറെ പാൻറിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ എൻറെ ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലൊ. പട്ടാള ജീവിതം മതിയാക്കി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.ഒരു മകൻ ഉളളതു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു പഠിക്കുന്നു.വീട്ടിൽ തനിച്ചു ജീവിക്കുന്നു.വീട്ടു ജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടു സമയം വെറുതെയിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയിരിക്കുംപോൾ ആണു എൻറെ […]

Continue reading