കൃഷ്ണമോഹനം-3 (ലീലാവിലാസം)

കൃഷ്ണമോഹനം-3 (ലീലാവിലാസം) Krishnamohanam part 2 bY കൃഷ്ണ@Muthuchippi.net
നോവലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ CLICK HERE ഗൗരിയും ലീലാവതിയും അമ്പലത്തിൽ
നിന്നും തിരികെ വന്ന് മോഹന്റെ മുറിയിലൂടെ അകത്തേക്ക് നടന്നു. പുറകിൽ നടന്നിരുന്ന
ലീലാവതിയുടെ വലിയ ചന്തികളുടെ തുളുമ്പൽ ആസ്വദിച്ച് മോഹൻ നിന്നു.മോഹനേട്ടന്റെ കണ്ണുകൾ
തന്റെ ചന്തികളിലായിരിക്കുമെന്നറിയാവുന്ന ലീല വാതിൽക്കലെത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.
അയാൾ കണ്ണുകൾ വലിച്ച് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചു.ലീല ഒരു മദാലസ
പുഞ്ചിരിയോടെ- “കുറുക്കന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും കോഴിക്കൂട്ടിൽത്തന്നെ ” “എന്തു ഭംഗിയാ
[…]

Continue reading