ലസ്റ്റ്‌ ഓര്‍ ലവ് [LUST or LOVE]

ലസ്റ്റ്‌ ഓര്‍ ലവ് [LUST or LOVE]  LUST or LOVE author : KING-USA HELLO KING ചേട്ടാ  നിങ്ങള്‍ അയച്ച ഈ വെര്‍ഷന്‍ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആണന്നു അറീല്ല – DR.കുട്ടന്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടതാ മെയിലില്‍ നിന്ന് – ഇനി ഇതല്ല ലാസ്റ്റ് എങ്കില്‍ പിന്നെ മാറ്റാം..എന്ന് കരുതുന്നു . Lust or Love തുടങ്ങുന്നു ………. “ഹലോ ..എന്താടി “ ഉച്ച ഉറക്കം തടസ്സ പെടുത്തിയതില്‍ ഉണ്ടായ നീരസം മെര്‍ലിന്റെ […]

Continue reading