മൂത്രപ്പുര [വിരൽ മഞ്ചാടി]

മൂത്രപ്പുര Moothrappura | Author : Viral Manjadi   പതിവ് പോലെ രാജി വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നോക്കി.. ദൂരെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ബസ് വന്നു നിന്നു. അവൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി കണ്ണാടിയിൽ ഓടിച്ചിരുന്ന പൊട്ട് എടുത്തു നെറ്റിയിൽ വച്ചു മുടി മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കെട്ടി വച്ചു. എന്നിട് ടോർച് കൈയിലെടുത്തു വീടിന്റെ വാതിൽ ചാരി ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു..വന്ന ബസിൽ നിന്നും ആളുകൾ എല്ലാം ഇറങ്ങി ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഉള്ള അവസാന […]

Continue reading

തേൻ കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 2 [Viralmanjadi]

തേൻ | കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 2 Kaatile Banglavu Part 2 | Author : Viralmanjadi |
Previous part   [അടുക്കള ] ചുവന്നു വീർത്ത കിളവന്റെ കുണ്ണയുടെ മകുടം ഞാൻ
വായിലാക്കി നുകർന്നു. മകുടത്തിനിടയിൽ എന്റെ നക്കൊടിച്ചു”മ്മ്മ്.. മ്മ്മ്…”കിളവൻ
പുളകിതനായി .കുണ്ണയുടെ ഉപ്പുരസവും അതിലെ വിയർപ്പിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും എന്നെ വല്ലാണ്ട്
മത്തു പിടിപ്പിച്ചു എന്റെ യോനിയിൽ ചെറുതായി നനവ് വന്നു. “(കാളിങ് ബെല്ലിന്റെ
ശബ്ദം)…” കിളവന്റെ കുണ്ണയിൽ മതിമറന്നിരുന്ന എന്‍റെ കാതുകളിലേക്കു ആയ […]

Continue reading

തേൻ കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 2 [Viralmanjadi]

തേൻ | കാട്ടിലെ ബംഗ്ലാവ് 2 Kaatile Banglavu Part 2 | Author : Viralmanjadi | Previous part   [അടുക്കള ] ചുവന്നു വീർത്ത കിളവന്റെ കുണ്ണയുടെ മകുടം ഞാൻ വായിലാക്കി നുകർന്നു. മകുടത്തിനിടയിൽ എന്റെ നക്കൊടിച്ചു”മ്മ്മ്.. മ്മ്മ്…”കിളവൻ പുളകിതനായി .കുണ്ണയുടെ ഉപ്പുരസവും അതിലെ വിയർപ്പിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും എന്നെ വല്ലാണ്ട് മത്തു പിടിപ്പിച്ചു എന്റെ യോനിയിൽ ചെറുതായി നനവ് വന്നു. “(കാളിങ് ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം)…” കിളവന്റെ കുണ്ണയിൽ മതിമറന്നിരുന്ന എന്‍റെ കാതുകളിലേക്കു ആയ […]

Continue reading