കറ്റാനത്തെ മദജല വിസ്‌ഫോടനം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

കറ്റാനത്തെ മദജല വിസ്‌ഫോടനം Kattanathe Madanajala Visfodanam | Author : Pamman
Junior     കറ്റാനം പോപ്പ് പയസ് സ്‌കൂളില്‍ അന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലസ്
ടു സയന്‍സ് ബാച്ചിന് മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്ലസ് ടു സയന്‍സ് ആണ് ആ
സ്‌കൂളിലെ വില്ലന്‍മാരുടെ ക്ലാസ്.ആ ക്ലാസിലെ വില്ലന്‍മാരുടെ ലീഡര്‍ ആണ് ഷെയ്ന്‍.
പ്‌ളസ്ടുവില്‍ ആണെങ്കിലും ഷെയ് ന് 19 വയസ്സുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം
നിന്നായിരുന്നു ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. അതിന് ശേഷം നാട്ടില്‍ […]

Continue reading

കറ്റാനത്തെ മദജല വിസ്‌ഫോടനം [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

കറ്റാനത്തെ മദജല വിസ്‌ഫോടനം Kattanathe Madanajala Visfodanam | Author : Pamman Junior     കറ്റാനം പോപ്പ് പയസ് സ്‌കൂളില്‍ അന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലസ് ടു സയന്‍സ് ബാച്ചിന് മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്ലസ് ടു സയന്‍സ് ആണ് ആ സ്‌കൂളിലെ വില്ലന്‍മാരുടെ ക്ലാസ്.ആ ക്ലാസിലെ വില്ലന്‍മാരുടെ ലീഡര്‍ ആണ് ഷെയ്ന്‍. പ്‌ളസ്ടുവില്‍ ആണെങ്കിലും ഷെയ് ന് 19 വയസ്സുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നിന്നായിരുന്നു ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. അതിന് ശേഷം നാട്ടില്‍ […]

Continue reading

മിനിസ്‌ക്രീന്‍ കോളനി Episode 2

മിനിസ്‌ക്രീന്‍ കോളനി 2 MINISCREEN COLONY EPISODE-02 KAMBI KATHAKAL BY TANY
GEORGE READ PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE അര്‍ദ്ധ വൃത്താകാരംപൂണ്ട ചന്ദ്രന്‍
ഒരു അര്‍ദ്ധനാരിയെപ്പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് കടലിനെ മാടിവിളിച്ചു. കാമാവേശത്താല്‍ കടല്‍
അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ നേര്‍ത്തകിരണങ്ങള്‍ തിരമാലക്കൈകളെ മെല്ലെ
തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തണുത്തകാറ്റ്.രമ റെമിയോട് ചേര്‍ന്നുകിടന്നു. പൂഴിമണ്‍ നിറഞ്ഞ
മുറിയില്‍ തഴപ്പായയില്‍. ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ തന്റെ പാട്ടില്‍ ഇളക്കിമറിച്ച, വേദിയില്‍
കുലുങ്ങി ആടിത്തിമിര്‍ക്കുന്ന റെമിടോണി അര്‍ദ്ധനാരിയായ രമയ്‌ക്കൊപ്പം. തണുത്തകാറ്റ്
റെമിയുടെ വിയര്‍പ്പിന്‍കണങ്ങളുടെ മാദകഗന്ധം […]

Continue reading

മിനിസ്‌ക്രീന്‍ കോളനി Episode 2

മിനിസ്‌ക്രീന്‍ കോളനി 2 MINISCREEN COLONY EPISODE-02 KAMBI KATHAKAL BY TANY GEORGE READ PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE അര്‍ദ്ധ വൃത്താകാരംപൂണ്ട ചന്ദ്രന്‍ ഒരു അര്‍ദ്ധനാരിയെപ്പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് കടലിനെ മാടിവിളിച്ചു. കാമാവേശത്താല്‍ കടല്‍ അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ നേര്‍ത്തകിരണങ്ങള്‍ തിരമാലക്കൈകളെ മെല്ലെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തണുത്തകാറ്റ്.രമ റെമിയോട് ചേര്‍ന്നുകിടന്നു. പൂഴിമണ്‍ നിറഞ്ഞ മുറിയില്‍ തഴപ്പായയില്‍. ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ തന്റെ പാട്ടില്‍ ഇളക്കിമറിച്ച, വേദിയില്‍ കുലുങ്ങി ആടിത്തിമിര്‍ക്കുന്ന റെമിടോണി അര്‍ദ്ധനാരിയായ രമയ്‌ക്കൊപ്പം. തണുത്തകാറ്റ് റെമിയുടെ വിയര്‍പ്പിന്‍കണങ്ങളുടെ മാദകഗന്ധം […]

Continue reading