കള്ളൻ 2 [ കാരകുടി ദാസൻ ]

കള്ളൻ – 2 KALLAN 2 KAMBIKATHA bY കാരകുടി ദാസൻ എന്റെ തോളിൽ വീണ കൈ കണ്ട് ഞാൻ
ഞെട്ടി പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ.എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ
.പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഷവർ ന്‌ താഴെ നിന്ന് മനസ്സ്
തണുപ്പിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു.അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കോളജ് ഇൽ പോയ ഞാൻ സമരം മൂലം
ക്ലാസ്സ് ഇല്ലാതെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചു
കിടക്കുന്നു ആരെയും […]

Continue reading

കള്ളൻ 2 [ കാരകുടി ദാസൻ ]

കള്ളൻ – 2 KALLAN 2 KAMBIKATHA bY കാരകുടി ദാസൻ എന്റെ തോളിൽ വീണ കൈ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ.എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ .പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഷവർ ന്‌ താഴെ നിന്ന് മനസ്സ് തണുപ്പിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു.അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കോളജ് ഇൽ പോയ ഞാൻ സമരം മൂലം ക്ലാസ്സ് ഇല്ലാതെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചു കിടക്കുന്നു ആരെയും […]

Continue reading

കള്ളൻ [ കാരകുടി ദാസൻ ]

കള്ളൻ KALLAN KAMBIKATHA bY കാരകുടി ദാസൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും വന്ന ചില നല്ല ശീലങ്ങള്  ആണ് എന്റെ കഥ എന്റെ പേര് മീനു.ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് തേവര കോളേജ് ആണ്.വീട്ടിൽ അമ്മ ഞാൻ അനിയൻ.അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ് എന്റെ വീട് ഗാന്ധി നഗറിൽ ആണ്.അവിടെ ഇടക്കിടെ കള്ളൻ കയരുന്ന കാരിയം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം അത് അറിയില്ലരുന്ന്.ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാത്രിയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ […]

Continue reading