കോകില മിസ്സ് 10 [കമൽ] [അവസാന ഭാഗം]

കോകില മിസ്സ് 10 Kokila Miss Part 10 | Author : Kamal | Previous Parts   ഈ കഥയും
കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയി
എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് യാദൃശ്ചികം മാത്രം. ചുറ്റുപാടുകളോട്
പൊരുത്തപ്പെടാൻ ജിത്തുവിന് പ്രയാസം തോന്നി. ഇതു വരെ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതും എല്ലാം
വെറും സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നോ? അവന്റെ മനസ്സിലൂടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മിന്നിമറിയാൻ
തുടങ്ങി. അവസാനം കോകിലയുമായി ചിലവിട്ട നിമിഷങ്ങൾ, അവളുടെ നിശ്വാസത്തിന്റെ ചൂട്….
[…]

Continue reading

കോകില മിസ്സ് 2 [കമൽ]

കോകില മിസ്സ് 2 Kokila Miss Part 2 | Author : Kamal   ഇനിയെന്ത്? ആ ചോദ്യം അവന്റെ
മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് വീണ് പ്രത്യധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു
നേരമായി. കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകളിൽ നിന്നും ഈ ദിവസം അവൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.ഈ
ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത്?? താൻ ഈയൊരവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ
അനന്തമാണ്. ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. ആ.., എല്ലാം വരുന്ന വഴിക്ക് കാണാം.
പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം അവന ഞെട്ടിച്ചു. […]

Continue reading