സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 5

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 5 School Teacher PART-05 kambikatha bY:JubY AnGLe പ്രിയ സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ വായനക്കാരോട് ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കാലത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിച്ച പോലെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജുബി ….. (പുതിയ വായനക്കാർ മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാ ശേഷം തുടരുക) ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 […]

Continue reading

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 4

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 3 By: ജുബി ആംഗിൾ ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Part 1 | Part 2 | Part 3   നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ കഥയുടെ വിജയം. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കമെന്റും ലൈകും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ജൂബി ആംഗിൾ തുടരുന്നു …….www.kambikuttan.net ഞാൻ നസിയുടെ പൂറ്റിൽ കുണ്ണ വെച്ച് പതിയെ ഒന്ന് കയറ്റി. നല്ല ഇറുക്കം തോന്നി. ചെറുതായി ഒന്ന് പൂർ തേൻ തേച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തയേകും മുകളിലേക്കും ഉരച്ച് പതിയെ […]

Continue reading

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 3

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ പാർട്ട് 3 By: ജുബി ആംഗിൾ ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Part 1 | Part 2 ഹായ് പ്രിയ വായനക്കാരെ…… ജീവിത യാത്രയിലെ നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ അല്പം തിരക്കിലായിരുന്നു കമ്പിക്കുട്ടൻ.നെറ്റ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം ഭാഗം എഴുതാൻ വൈകിയദ്… പ്രിയ വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി എല്ലാവര്ക്കും കേക്ക് കൊടുത്തു നസീറക്ക് ചുണ്ടിൽ വെച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു ..അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ കയ്യിൽ […]

Continue reading

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ 1

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ 1 By: Jubi Angle ഹായ് പ്രിയ വായനക്കാരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ
മലയാളത്തിൽ എയുദാൻ ശ്രമിക്കുന്നദ്‌ ഒരു പാട് കഥകൾ വായിചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ
അനുഭവം എഴുതാൻ ഏനിക്കും ഒരാഗ്രഹം നിങ്ങൾ പച്ച തെറി വിളിചാലും ഞാൻ കഥ എയുതും
മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ഒരുപാഡ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
അറിയുന്നദ്. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് എന്റെ പേര് ജുബി എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഉൾ
ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടു മിക്ക […]

Continue reading

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ 1

സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ 1 By: Jubi Angle ഹായ് പ്രിയ വായനക്കാരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ മലയാളത്തിൽ എയുദാൻ ശ്രമിക്കുന്നദ്‌ ഒരു പാട് കഥകൾ വായിചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അനുഭവം എഴുതാൻ ഏനിക്കും ഒരാഗ്രഹം നിങ്ങൾ പച്ച തെറി വിളിചാലും ഞാൻ കഥ എയുതും മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ഒരുപാഡ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നദ്. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് എന്റെ പേര് ജുബി എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഉൾ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടു മിക്ക […]

Continue reading