ജിജോ കണ്ട സ്വർഗം

ജിജോ കണ്ട സ്വർഗം Jijo Kanda Swargam Kambi Katha bY:Jaxx | kambikuttan.net ഇതൊരു ചെറുകഥ ആണ്. എന്റെ ഫാന്റസിയിൽ തോന്നിയ ഒന്ന്. എല്ലാര്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല. പ്രേത്യേകിച്ചും ഒരു കുണ്ടൻ കഥ ആയത് കൊണ്ട്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ തുടർന്നു വായിക്കരുത്. ജിജോ ദുബൈയിൽ വന്നിട്ട് അധികം നാൾ ആയില്ല. നാട്ടിൽ നല്ല കാശുള്ള വീട്ടിലെ കൂടെ കാണാനും തരക്കേടില്ലാത്ത ചുള്ളൻ ചെക്കൻ ആയിരുന്നു അവൻ. നല്ല വെളുത്ത രോമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മെലിഞ്ഞ ശരീരം ആയിരുന്നു അവന്റേത്. […]

Continue reading