ഹരം + ഹരം 4 [MACHAN]

ഹരം + ഹരം  [4] HARAM + HARAM Kambikatha Part-04 bY:[email protected] കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 സിനിക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശം പോലെ…ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചെന്നു…അവൾ വേഗം നടന്നു കയറി..അവൾ എന്തോ കണ്ടു പിടിച്ചത് പോലെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു..ഇങ്ങള് ഇത്താത്തക്ക് പണി കൊടുക്കാറില്ലേ എന്ന് അവൾ പതുക്കെ ചോദിച്ചു.. ഞാൻ ചെറുതായി ചൂളി..നിന്നെ കിട്ടിയതോടെ ഓളോട് കുറച്ചു കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു..അതിനു ശേഷം കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ നിന്നേം ഓർത്താണ് എന്ന് […]

Continue reading

ഹരം + ഹരം -3 [Machan]

ഹരം + ഹരം –3 Haram + Haram Kambikatha Part-03 [email protected] തുടർച്ച
നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.. കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍
വായിക്കുവാന്‍ PART-01 | PART-02… കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു..
നെസിയുടെയും ഉപ്പയുടെയും കളികൾ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ
എനിക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി..പക്ഷെ ഇനി സിനിയുമായി ധൈര്യമായി
കളിക്കാം എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു സന്തോഷവും..ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു സിനിയെ
വിളിച്ചു..വെയ്റ്റിംഗ് ആണ്..ഷാനുവുമായി സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും..നാളെ […]

Continue reading

ഹരം + ഹരം -3 [Machan]

ഹരം + ഹരം –3 Haram + Haram Kambikatha Part-03 [email protected] തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.. കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ PART-01 | PART-02… കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു.. നെസിയുടെയും ഉപ്പയുടെയും കളികൾ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി..പക്ഷെ ഇനി സിനിയുമായി ധൈര്യമായി കളിക്കാം എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു സന്തോഷവും..ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു സിനിയെ വിളിച്ചു..വെയ്റ്റിംഗ് ആണ്..ഷാനുവുമായി സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും..നാളെ […]

Continue reading