ഇത്തയെ കളിച്ച രാത്രികൾ [Fhd]

ഇത്തയെ കളിച്ച രാത്രികൾ Ethaye Kalicha Raathrikal | Author : Fhd   ഹെലോ റീഡേഴ്‌സ് എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു വാചകം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സത്യമാണ്. ഇത് എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവ കുറിപ്പ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ ഇത്തയെ കളിച്ച സംഭവം. പലർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്വന്തം പെങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കളിക്കുമുമോ അതിനു പെങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ബോയ്സ് പോലെ തന്നെ അവർക്കും മനസ്സിൽ കാമം ഒക്കെ ഉണ്ട്..90% ആൺപിള്ളേരുടെ മനസിയിൽ കാമം […]

Continue reading