എന്‍റെ ഹരിശ്രീ – 02

എൻറെ ഹരിശ്രീ – ഭാഗം 02 ente hari sree kambikatha bY:SaJi.K.K ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഒരു കൊച്ച് അപ്സരസ്. ആര് കണ്ടാലും ഒന്നു കളിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അവളെ കണ്ടതോടെ എൻറെ ലഗാൻ വീണ്ടും ഉണരുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ദീപ : ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നോ? അവൾ : ഇല്ല മമ്മി. അപ്പോഴാണ് അത് ദീപയുടെ മകൾ നയന ആണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ. […]

Continue reading

എന്‍റെ ഹരിശ്രീ – 01

എന്‍റെ ഹരിശ്രീ – 01 Ente Harisree Malayalam Kambikatha bY:SaJi.K.K എന്‍റെ പേര്
ശ്രീകുമാർ. വയസ്സ് 28. എൻറെ അച്ഛന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടു
അച്ചൻറെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ട്. ഞാനും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അച്ചൻറെ ഓഫീസിൽ പോകും. അത്
അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ഒന്നും അല്ല. ദീപ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആണ്. ഓഫീസിലേ ഒരു
സ്റ്റാഫ് ആണ് ദീപ ചേച്ചി. വയസ്സ് ഒരു 33-34 കാണും. ദീപ ചേച്ചി ആൾ […]

Continue reading

എന്‍റെ ഹരിശ്രീ – 01

എന്‍റെ ഹരിശ്രീ – 01 Ente Harisree Malayalam Kambikatha bY:SaJi.K.K എന്‍റെ പേര് ശ്രീകുമാർ. വയസ്സ് 28. എൻറെ അച്ഛന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടു അച്ചൻറെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ട്. ഞാനും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അച്ചൻറെ ഓഫീസിൽ പോകും. അത് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ഒന്നും അല്ല. ദീപ ചേച്ചിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആണ്. ഓഫീസിലേ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് ദീപ ചേച്ചി. വയസ്സ് ഒരു 33-34 കാണും. ദീപ ചേച്ചി ആൾ […]

Continue reading