എന്‍റെ അനുഭവങ്ങൾ-3 (രേഖ)

   എന്‍റെ അനുഭവങ്ങൾ-3 (രേഖ) Ente anubhavangal 3 Story-Rekha bY AjUSHHH CLICK n READ PART-01 PART-02  ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ,ഞാൻ അജുഷ് .എന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കഥകൾക്കും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ അനുഭവം പങ്കു വാക്കുകയാണ്.വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ….          ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒട്ടും ഫാന്റസി അല്ല, […]

Continue reading