ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം -3

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം[[–3-]] Oru Gundayude Olivu Jeevitham-3 bY:Chokli [email protected] READ PART-01 | PART-02…Continue… PART-03…. ആ പെൺകുട്ടി മുറിയുടെ മൂലയിൽ ചാരി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു . കരഞ്ഞു തളർന്നു അവശയായി അവളുടെ ‘അമ്മ കിടക്കയിൽ കമിഴ്ന്നു തന്നെ കിടക്കുന്നു. വിശാലമായ ആ പതുപതുത്ത ചന്തികളിൽ തല വെച്ചു ഞാൻ വിശ്രമിച്ചു. സമയം ഏതാണ്ട് രാത്രി 2 മണി ആയി. മഴ അപ്പോഴും  പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു . ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു വാതിൽ തുറന്നു . […]

Continue reading

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം (2)

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം-2 Oru Gundayude Olivu Jeevitham-2 bY:Chokli [email protected] കയ്യിലെ വേദനക്ക് ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട്. ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങി. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ മയങ്ങിയത് എന്നറിയില്ല . താഴെ ആരുടെയൊക്കെയോ സംസാരം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് . ഉറക്കച്ചടവിൽ താഴേക്ക് നോക്കി. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെയോ വന്നതാണ് . ‘ശല്യങ്ങൾ’ ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു . ഞാൻ എഴുനേറ്റു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു . പഴങ്ങളും 2 കഷ്ണം ബ്രെഡ്ഡും കഴിച്ചു .കുറച്ച വെള്ളവും കുടിച്ചു […]

Continue reading

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം-1

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം-1 Oru Gundayude Olivu Jeevitham bY:Chokli
[email protected] ഇടത്തെ തോളിന്റെ താഴെയായിരുന്നു വെടി കൊണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ
പാലത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടി . മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് വേഗത്തിൽ നീന്തി . നല്ല
അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു . കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു മരപ്പലകയിൽ പിടിച്ചു ഏതോ കടവിൽ
കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ . സമയം ഏകദേശം 11 മാണി ആയിട്ടുണ്ടാകും. കൂരിരുട്ട് .
ചുറ്റും ആളനക്കം ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ എഴുനേറ്റു. കൈക്ക് […]

Continue reading

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം-1

ഒരു ഗുണ്ടയുടെ ഒളിവു ജീവിതം-1 Oru Gundayude Olivu Jeevitham bY:Chokli [email protected] ഇടത്തെ തോളിന്റെ താഴെയായിരുന്നു വെടി കൊണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പാലത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടി . മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് വേഗത്തിൽ നീന്തി . നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു . കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു മരപ്പലകയിൽ പിടിച്ചു ഏതോ കടവിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ . സമയം ഏകദേശം 11 മാണി ആയിട്ടുണ്ടാകും. കൂരിരുട്ട് . ചുറ്റും ആളനക്കം ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ എഴുനേറ്റു. കൈക്ക് […]

Continue reading