നാട്ടിലെ ചരക്ക് part 2(final)

നാട്ടിലെ ചരക്ക് part 2(final) Nattile charakku 2 Author : BigB ആ മുലകൾ കണ്ടതും എന്റെ സകല കണ്ട്രോളും പോയി. ഞാൻ ചേച്ചിയോട് കുറച്ച വെള്ളം ചോദിച്ചു. ചേച്ചി വെള്ളമെടുക്കാൻ അകത്തേക്കു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശെരിക്കും ഞെട്ടി പോയി. ആ ടൈറ്റായ നൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ചേച്ചിയുടെ കുണ്ടി തുളുമ്പി കളിക്കുന്നു. ശെരിക്കും രണ്ടു ഫുട്ബോൾ എടുത്തു വച്ച പോലെ. അതോടെ എന്റെ കുട്ടൻ എഴുനേറ്റു. ചേച്ചി വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ […]

Continue reading