ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്

 ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് Bharthavu gulfilanu Kambikatha bY [email protected] ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്തു അമ്മയാണ് “ഡി നീ എവിടാ” ‘ഞാൻ അഞ്ചുവിന്റെ വീട്ടിലാണമ്മേ ‘ “നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വാ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ” അതും പറഞ്ഞ് അമ്മ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു . ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് വടകര ടൗണിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കഫെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലം എനിക്കന്ന് 24 വയസ്സ് കല്യാണ ആലോചനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരും വന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപെടാത്തതുകൊണ്ട് […]

Continue reading