കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ [അയൽക്കാരൻ]

കിരണിന്റ കൗശലങ്ങൾ Kiraninte Kaushalangal  | Author : Ayalkkaran   ഇതിലെ കഥകൾ കുറെ വായിച്ചപ്പം ഒരു രസം,ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവം ഞാനും എഴുതട്ടെ.. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക… കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെത്.. വീട്ടിൽ ഞാനൊറ്റ മകൻ.. എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കിരൺ.. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും.. എന്നെ വാണമടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഇവനായിരുന്നു.. അവൻ സർവ്വ നിർ ഗുണ സമ്പന്നൻ. അച്ഛൻ മാത്രമേ ഒള്ളു,., ഡ്രൈവറാണ് .വല്ലപ്പോഴും […]

Continue reading