സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ [ഭാഗം 3 -കല്പന] [Socrates]

സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ ഭാഗം 3 കല്പന Socrates kadhakal Part 3 | Author : Socrates |
Previous Part   നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണക്കും നന്ദി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മുകളിൽ
ഉള്ള black heart സിംബലിൽ തട്ടി ലൈക്‌ തരുക. അതാണ് എനിക്ക് ഇനിയും എഴുതാൻ ഉള്ള
പ്രചോദനം. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർ അതും വായിക്കുക. അടുത്ത ഭാഗം നവംബർ 29
രാത്രിയിൽ…. അല്പം വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങളിൽ
പിടിമുറുക്കിയിരുന്ന കാമം എന്ന […]

Continue reading

സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ [ഭാഗം 3 -കല്പന] [Socrates]

സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ ഭാഗം 3 കല്പന Socrates kadhakal Part 3 | Author : Socrates | Previous Part   നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണക്കും നന്ദി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മുകളിൽ ഉള്ള black heart സിംബലിൽ തട്ടി ലൈക്‌ തരുക. അതാണ് എനിക്ക് ഇനിയും എഴുതാൻ ഉള്ള പ്രചോദനം. കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർ അതും വായിക്കുക. അടുത്ത ഭാഗം നവംബർ 29 രാത്രിയിൽ…. അല്പം വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കിയിരുന്ന കാമം എന്ന […]

Continue reading

സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ [ഭാഗം 2 -കല്പന] [Socrates]

സോക്രട്ടീസ് കഥകൾ ഭാഗം 2 കല്പന Socrates kadhakal Part 2 | Author : Socrates | Previous Part   ലൈക്‌ നൽകിയവർക്കും comment തന്നവർക്കും സോക്രടീസ് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും സ്നേഹമുള്ള കമന്റ്സും ലൈക്കുകളും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിയലിസ്റ്റിക് ആയി എഴുത്ത് തുടരാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് തന്നു. സെക്സ് മാത്രമല്ല സെക്സിനെയും അക്ഷരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ തുറന്നത്.എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതാ എന്റെ ഉപഹാരം, […]

Continue reading

അനിത മിസ്സും അമലും 4 [അർജുൻ]

അനിത മിസ്സും അമലും 4 Anitha Missum Amalum Part 4 | Author : Arjun | Previous Part     ചേച്ചിയും ഞാനും ഒരു കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആദ്യമാ..കട്ടിൽ നല്ല വലുതായത് കൊണ്ട് സുഖമായി കിടക്കാം.. ചേച്ചിയുടെ കട്ടിലിലെ മെത്തയും നല്ലതാണ്.. പായസവും പാലും ഒക്കെ കുടിചിട്ട് ആവണം ഉറക്കം എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വീഴുന്നുണ്ട്…പതിയെ കണ്ണടയാറായപ്പോൾ ചേച്ചി “മോനുറങ്ങിയോ”???”ഇല്ല ചേച്ചി.. എന്താ??” ചേച്ചി ചരിഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കിടന്നു.. ഞാനും ആ […]

Continue reading

അനിത മിസ്സും അമലും 3 [അർജുൻ]

അനിത മിസ്സും അമലും 3 Anitha Missum Amalum Part 3 | Author : Arjun | Previous Part   രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും എന്റെ വായനക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം.കേവലം കമ്പി മാത്രം പറയുന്ന കഥകൾക്കപ്പുറം ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന കഥകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വായനക്കാർ കൂടുന്നത് തന്നെ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്.. നല്ല കഥകളെ നിങ്ങൾ തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.. അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്ത് കൊണ്ട് അടുത്ത പാർട്ട്‌ എഴുതി തുടങ്ങുന്നു….അടുത്ത എപ്പിസോഡ് […]

Continue reading