അയൽവാസി സാജി ഇത്ത 3

അയൽവാസി സാജി ഇത്ത 3 Ayalvasi Sajitha itha Part 3 bY Arzina | Previous Parts  
ഷാരു ന് നല്ല സുഖം കിട്ടിയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ ഒരുപാടു നേരം കാൽ പൊക്കി
കിടക്കാൻ നാണമായി അവൻ അവളോട് മതി ഇത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ബാക്കിലോട്ടു ഒന്ന് വലിഞ്ഞു
എണിറ്റു ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും സാജി അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കമിഴ്ന്നു വീണു കൊണ്ട്
,അയ്യോ എന്റെ മോന്റെ നാണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ചെയുമ്പോൾ നാണവും ഇല്ല […]

Continue reading