അപർണാലയനം 1 [സാധു മൃഗം]

അപർണാലയനം 1 Aparnnalayam Part 1 | Author : Sadhu Mrigam   ആമുഖം ആദ്യ സംരംഭം ആണ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. ഈ സൈറ്റിലെ പുലികൾ എല്ലാവരും ആണ് ഈ കഥ എഴുതുവാൻ എനിക്കുള്ള പ്രചോദനം. കഥയിൽ ആദ്യം കുറച്ചു കഥാപത്രങ്ങളെ ബിൽഡ് അപ്പ്  ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരും ഭാഗങ്ങളിൽ അവരെ  എല്ലാം ഉൾപെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ ആണ് ഇപ്പോഴേ അവർക്ക് ബിൽഡ്  അപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നുക  ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ […]

Continue reading

അപർണ I P S Part 2 [AparnA]

അപർണ I P S Part 2 Aparna IPS Part 2 | Author : Aparna Previous Part   യെസ് ഐ നോ താൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്ക് പൊതുവാളിന് ഇന്നലെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ആ വരുന്ന വഴിക്ക് അൻവർ ഇതെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിങ്ങ് ഓക്കെ നൗ ഇന്ന് രാവിലെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് […]

Continue reading

അപർണ I P S [AparnA]

അപർണ I P S Aparna IPS | Author : Aparna   നമസ്ക്കാരം  ന്യുസ് അറ്റ് നൈനിലേക്ക്
സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രേഷ്മ . പ്രമുഖ വ്യവസായിയും മലയോര കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം
ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എബിൻ വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകം ഇനി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
അന്വേഷിക്കും . വാർത്തകൾ വിശദമായി. മലയോര കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ
കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് മലയോര കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ ഇന്ന്
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മരണം സംഭവിച്ച് […]

Continue reading

അപർണ I P S [AparnA]

അപർണ I P S Aparna IPS | Author : Aparna   നമസ്ക്കാരം  ന്യുസ് അറ്റ് നൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രേഷ്മ . പ്രമുഖ വ്യവസായിയും മലയോര കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എബിൻ വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകം ഇനി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും . വാർത്തകൾ വിശദമായി. മലയോര കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് മലയോര കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മരണം സംഭവിച്ച് […]

Continue reading