എന്റെ അമ്മ ചെമ്മീൻ ബിന്ദു 1 [Anandhu]

എന്റെ അമ്മ ചെമ്മീൻ ബിന്ദു 1 Ente Amma Chemmeen Bindhu | Author : Anandhu Bindhu സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വഴി ധാരാളം പേർക്ക് അറിയാം ചെമ്മീൻ ബിന്ദുവിനെ. എന്റെ അമ്മയാണ് ചെമ്മീൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മദാലസയായ ബിന്ദു. പറവെടിയായ അമ്മയെ പറ്റിയും അവരുടെ സെക്സിനെ പറ്റിയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നവർക്കും അവർ ഒരു വാണച്ചരക്കായി. ഞാനും അവന്റെ അമ്മ ചെമ്മീൻ ബിന്ദുവിനെ ഓർത്ത് വാണം വിട്ടിട്ടൂണ്ട്. തഞ്ചു […]

Continue reading