ബസ്സ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 5

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 5 BUS DRIVER SHAFI  5 AUTHOR : TArsON SHAFI PREVIOUS PART കഥ
എഴുതുവാൻ കുറച്ചു ലേറ്റ് ആയി പോയി,ക്ഷമിക്കണം, ജോലിക്കു ഇടക്ക് എഴുതിയത് ആണ്,അത്
കൊണ്ട് പൂർണത ഇല്ലാതെ തോന്നിയാൽ ക്ഷമിക്കണം, കുറവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗത്തു
റെഡി ആകാം, അഭിപ്രയങ്ങൾ  പറയും എന്ന വിശ്വോസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ
തുടങ്ങട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാഫി,,,,, സമയം 7 മാണി, ,,, ഉമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ താരോ, […]

Continue reading

ബസ്സ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 5

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 5 BUS DRIVER SHAFI  5 AUTHOR : TArsON SHAFI PREVIOUS PART കഥ എഴുതുവാൻ കുറച്ചു ലേറ്റ് ആയി പോയി,ക്ഷമിക്കണം, ജോലിക്കു ഇടക്ക് എഴുതിയത് ആണ്,അത് കൊണ്ട് പൂർണത ഇല്ലാതെ തോന്നിയാൽ ക്ഷമിക്കണം, കുറവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗത്തു റെഡി ആകാം, അഭിപ്രയങ്ങൾ  പറയും എന്ന വിശ്വോസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാഫി,,,,, സമയം 7 മാണി, ,,, ഉമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ താരോ, […]

Continue reading

മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ഞാനും 1 [TArsON]

മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ഞാനും – ഭാഗം 1 Moonnu Pennungalum Njanum Part 1 bY SHAFI (
TArsON ) എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം ആണ് എന്ന വിശ്വോസത്തോടെ അടുത്ത ഒരു ചെറു കഥ
തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇഷ്ടം ആയി എങ്കിൽ സപ്പോർട്ടും ഇഷ്ടം അയി ഇല്ലെങ്കിൽ
പോരായ്മകളും പറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങട്ടെ,,,, ഞാൻ ഷാഫി, വയസ്സ് 28 , (
ജോലിയും സ്ഥാലവും കഥയിലെ മറ്റു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും
സാങ്കല്പികം,ആരുടെങ്കിലും ജീവിതവുമായി […]

Continue reading

മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ഞാനും 1 [TArsON]

മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ഞാനും – ഭാഗം 1 Moonnu Pennungalum Njanum Part 1 bY SHAFI ( TArsON ) എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം ആണ് എന്ന വിശ്വോസത്തോടെ അടുത്ത ഒരു ചെറു കഥ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇഷ്ടം ആയി എങ്കിൽ സപ്പോർട്ടും ഇഷ്ടം അയി ഇല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളും പറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങട്ടെ,,,, ഞാൻ ഷാഫി, വയസ്സ് 28 , ( ജോലിയും സ്ഥാലവും കഥയിലെ മറ്റു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം,ആരുടെങ്കിലും ജീവിതവുമായി […]

Continue reading

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 4

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 4 BUS DRIVER SHAFI  4 AUTHOR : TArsON SHAFI PREVIOUS PART ശാലുവിന്റെ വിവരണം തുടരുന്നു,,,,,,,,,കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഭാഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു,(കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഒരുപാടു പേര് ചോദിച്ച ചോത്യങ്ങൾക്കു ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ,,) (നടന്നത് ശാലു മുഴുവൻ ആയി വിശദികരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ശാലു: എടാ അവൾ കട്ടലിൽ കിടക്കുക ആയിരുന്നു, ഞാൻ അവൾക്കു അടുത്തു പോയി ഇരുന്നു, അവളുടെ കാലിൽ കൈ വെച്ചു […]

Continue reading

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 3

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 3 BUS DRIVER SHAFI  3 AUTHOR : TArsON SHAFI PREVIOUS PART കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് നിർത്തിയിടത്തു നിന്നും,കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഉള്ള ഭാഗം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, മലക്കപ്പാറ യാത്ര കയിഞ്ഞു , വീണ്ടും ജോലിക്കു കയറി, പരിജയകാരു ഒരു പാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടും,പുറത്തെക്ക് പകൽ മാന്യൻ ആയതു കൊണ്ടും, എല്ലാരോടും ചിരിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി, സ്ഥിരം ആയി യാത്ര […]

Continue reading

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 2

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി 2 BUS DRIVER SHAFI  2 AUTHOR : TArsON SHAFI PREVIOUS PART കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് അവസാനിച്ചേടത്തു നിന്നു തുടങ്ങട്ടെ,നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒപ്പം ഒത്തു ഈ കഥ വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ എന്നു ഓർമ പെടുത്തി കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ,,, പാമ്പുകൾ ഇണചേരും പോലെ ചുറ്റി പിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ചുംബങ്ങൾ കണ്കുളിര്ക്കെ കണ്ടു കൊണ്ട് ഷെറിൻ സ്തംഭിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിന്നു, പ്രതിഷികതെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്നു കിട്ടിയ സുഖം […]

Continue reading

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി

ബസ് ഡ്രൈവർ ഷാഫി BUS DRIVER SHAFI AUTHOR : TArsON SHAFI കൂട്ടുകാരെ കഥയും കഥാ പത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം എന്ന്‌ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു കമ്പി പ്രയാണ കഥാ ആണ് ഉള്ളടക്കം,ഇതിൽ സമൂഹത്തിൽ ചിലരുടെ കണ്ണിൽ ശരിയും ചിലരുടെ കണ്ണിൽ തെറ്റും ആയ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും,കഥ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളണം, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കു ഒത്തു കഥ വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, അടുത്ത കഥ ശരിയാകാൻ ശ്രമിക്കം,അല്ലാതെ വരെ ഒന്നും ചെയ്‌യാൻ പറ്റില്ലാലോ […]

Continue reading

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി 3

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റോസി ചേച്ചി 3 Civil Engineer Rosy Chechi Part 3 AUTHOR :TARsoN SHAFI | PREVIOUS   കയിഞ്ഞ പാർട്ട് അവസാനിച്ചേടത്തു നിന്നും തുടങ്ങട്ടെ, കുട്ടുകാരെ, അവർ രണ്ടു പേരും യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി, ഞാനും റോസി ചേച്ചിയും വീടിന്റെ അകത്തു കയറി വാതിൽ അടച്ചു കുറ്റി ഇട്ടു, സമയം നോക്കിയപ്പോ മുന്ന് മണി കൈനിരിക്കുന്നു ,, സമയം എത്ര പെട്ടെന്ന പോയത്‌, ഇത്ര സമയം കളിച്ചിട്ടും പിന്നെയും കടി മൂത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുണ്ണ […]

Continue reading

ഓണത്തിന് ഇടക്ക് പൂറു കച്ചവടം 2 [TArsON ShaFi]

ഓണത്തിന് ഇടക്ക് പൂറു കച്ചവടം 2 Onathinidakku Pooru Kachavadam part 2 AUTHOR: T A r s O N (shafi) Previous Parts കയിഞ്ഞ പാർട്ട് അവസാനിച്ചേടത്തു നിന്നും തുടങ്ങട്ടെ, ഇഷ്ട്ടം ആയാൽ സപ്പോർട്ടും ഇഷ്ടം ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളും പറയണേ ….. തുടങ്ങട്ടെ കൂട്ടുകാരെ …… നിമ്മിയുടെ കുണ്ണ ചാപ്പലിൽ സുഖം കൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടു കിടക്കുമ്പോ ആയിരുന്നു എന്തോ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടത്, ഞങ്ങൾ 5 പേരും ഞെട്ടി എങ്കിലും […]

Continue reading