കുണ്ടന്റെ ആത്മകഥ [അടിമക്കണ്ണ്]

ഒരു കുണ്ടന്റെ അനുഭവങ്ങൾ Oru Kundante Anubhavangal | Author : Adimakkannu എനിക്ക്
50 വയസ്സായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അല്പം പുറകോട്ടു പോവുകയാണ്. .എന്റെ ബല്യ കൌമാര സ്മരണകൾ.
എന്താ ആത്മകഥയോ? അല്ലേ അല്ല.. ഈയിടെ 23 വയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയെ ഞാൻ കളിച്ചു. കളി
കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചു എന്റെ മാറിൽ തല വെച്ച് അവൻ കിടന്നു. അപ്പോൾ മാറിലെ രോമങ്ങളിൽ
വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു “ഈ ആളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന വേലകൾ എവിടുന്നാ പഠിച്ചേ
അങ്കിളേ […]

Continue reading