ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി 2 [ആദർശ്]

ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി 2 Jincy Ente Aniyathi Part 2 | Author : Aadarsh | Previous
Part   മനു എഴുന്നേൽക്കടാ ” ഞാൻ ഒറക്കത്തി നിന്നും പതിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് അമ്മച്ചിയെ
നോക്കി” എന്താ അമ്മച്ചി ” ” നിനക്കെന്തടാ ചോറ് കഴിക്കണ്ടെ എഴുന്നേറ്റ് വാടാ ”
അമ്മച്ചി പറഞ്ഞോണ്ട് റൂമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോയി ഞാൻ പെട്ടുന്ന് ഒരു കുളിയും കഴിഞ്ഞ്
ഹാളിൽ എത്തി ചോറും കഴിച്ച് തീർത്ത് സോഫയിൽ ഇരുന്ന് […]

Continue reading

ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി 2 [ആദർശ്]

ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി 2 Jincy Ente Aniyathi Part 2 | Author : Aadarsh | Previous Part   മനു എഴുന്നേൽക്കടാ ” ഞാൻ ഒറക്കത്തി നിന്നും പതിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് അമ്മച്ചിയെ നോക്കി” എന്താ അമ്മച്ചി ” ” നിനക്കെന്തടാ ചോറ് കഴിക്കണ്ടെ എഴുന്നേറ്റ് വാടാ ” അമ്മച്ചി പറഞ്ഞോണ്ട് റൂമിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോയി ഞാൻ പെട്ടുന്ന് ഒരു കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഹാളിൽ എത്തി ചോറും കഴിച്ച് തീർത്ത് സോഫയിൽ ഇരുന്ന് […]

Continue reading

ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി [ആദർശ്]

ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി Jincy Ente Aniyathi | Author : Aadarsh   ഞാൻ കിരൺ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എഞ്ഞെ മനു എന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ നായികയെ പരിചയപെടുത്താം പേര് ജിൻസി എൻ്റെ അനിയത്തി ഇപ്പോർ ബി.ടെക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നു ഇരുനിറം പൊക്കം കുറവാന്നേലും ആവശ്യത്തിന് തടിയുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ സിനിമ നടി അപർണ ബാലമുരളി പോലെ തോന്നും ഉച്ചത്തെ ഫുഡും കഴിച്ച് […]

Continue reading