ബീച്ചിൽ 1 [തപസ്]

ബീച്ചിൽ 1 Beachil Part 1 Author : Thapassu   കടുത്ത നിരാശ കാരണം ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ബീച്ചിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ആരെയും കൂറ്റൻ തോന്നിയില്ല. തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ആരുമില്ലാത്ത ഒരു മൂലയ്ക് പോയി. ചെരുപ്പും ബാഗും ഊറി വെച്ച് കടലിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. എത്ര നേരമെന്നറിയില്ല. പുറത്തു എന്തോ തട്ടിയപ്പോളാണ് ബോധതയിലേക്ക് വന്നത്. അതൊരു പോലീസ് കാരനായിരുന്നു. എന്താടാ ക്ലാസ്സിൽ പോകാതെ ഇവിടെപ്പരിപാടി. ഒന്നുമില്ല സർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. വല്ല […]

Continue reading