സ്നേഹ നിധി ആയ സെറീന 1

സ്നേഹ നിധി ആയ സെറീന 1 Sneha Nidhi aya Serina Part 1 Author Aneesh   ഹായ്       എന്റെ പേര് അനീഷ് 35 വയസ്സുണ്ട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 വർഷം ആകുന്നു എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സെറീന 30 വയസ്സ് ഇരുനിറം കാണാനും തെറ്റില്ലാട്ടോ… ആര് കണ്ടാലും കൊതിക്കുന്ന മുലയും നല്ല ഷേപ്പ് ഉളള കുണ്ടിയും ആണ് അവളുടേത് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം […]

Continue reading