സുമലതയും മോനും 6 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 6 Sumalathayum Monum Part 6 Author : Sanju Sena Previous Parts     [നിഷിദ്ധസംഗമം ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ] ”എന്‍റെ സുന്ദരി കുട്ടി ,”…. ”എന്താടി അമ്മെ ,” ”നിന്‍റെ തുപ്പലിനു വരെ എന്നാ രുചിയാടി ,”’ ”അതേയ് രുചിയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു തുപ്പല് കുടിച്ചു വയറു നിറയ്‌ക്കേണ്ട ,,താഴെ നല്ല ഒഴുക്കാ ,,ഒരു തുള്ളി കളഞ്ഞേക്കല്ലു ” ”,ഇല്ലെടി മോളെ……അത് അമൃതല്ലേ ,തുള്ളി കളയുവോ ” ആർത്തിയോടെ മകളുടെ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 3 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 3 Sumalathayum Monum Part 3 Author : Sanju Sena Previous Parts   [കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഭാവന മാത്രമാണ് ,വായനരതി എന്നതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇവയെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല .നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ഉള്ളടക്കം എന്നതിനാൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്നു ….] ‘അനന്തു എന്‍റെ പെണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേ നീ….” ഇരുവരുടെയും കേളികൾ കണ്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനന്തുവിനു നേരെ അവളുടെ പൂർതേനിൽ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum Part 2 | Author : Sanju Sena | Previous Parts [Part1]     [നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിട്ടു നിൽക്കുക ] ”നിനക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഒഴിക്കട്ടെ ,അയ്യോ വേണ്ട ചിറ്റപ്പ ,,കഴിക്കെടാ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാ ,കുപ്പി ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ മണി എത്രയെന്നറിയുമോ ,,,,” അവന്‍റെ തടസ്സം വക വയ്ക്കാതെ രാജീവൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഒഴിച്ചു..അനന്തുവിന്റെ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum
Author : Sanju Sena     [ഇത് നിഷിദ്ധ സംഗമം വിഷയമായി വരുന്ന കഥയാണ് ,സുമലതയും
മോനും എന്ന കഥയുടെ തുടർച്ച ,ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികമാണ് ,ആരോടെങ്കിലും
സാദൃശ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു …മുൻ‌കൂർ
ജാമ്യമല്ല ] ‘എയ് മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ…” ”നിന്‍റെ മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്
,അവരിപ്പോഴും നല്ല ഒത്ത ചരക്കല്ലേട ,ഇങ്ങേർക്ക് അവരെ കളിയ്ക്കാൻ വല്യ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum Author : Sanju Sena     [ഇത് നിഷിദ്ധ സംഗമം വിഷയമായി വരുന്ന കഥയാണ് ,സുമലതയും മോനും എന്ന കഥയുടെ തുടർച്ച ,ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികമാണ് ,ആരോടെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു …മുൻ‌കൂർ ജാമ്യമല്ല ] ‘എയ് മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ…” ”നിന്‍റെ മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ,അവരിപ്പോഴും നല്ല ഒത്ത ചരക്കല്ലേട ,ഇങ്ങേർക്ക് അവരെ കളിയ്ക്കാൻ വല്യ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 2 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 2 Sumalathayum Monum Part 2 Author : Sanju Sena Previous Part |
Part 1 |   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധസംഗമം പ്രമേയമാക്കിയ കഥയാണ്
.താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക . കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെറും ഫാന്റസി
മാത്രമാണ് ,വായിക്കുക ,വാണമടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരലിടുക ,മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക്
പോവുക,അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ഈ കഥയിലില്ലാ എന്ന് മാത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ]
”വർഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന എന്നിലെ പെണ്ണാണ് കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവിന്
[…]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 2 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 2 Sumalathayum Monum Part 2 Author : Sanju Sena Previous Part | Part 1 |   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധസംഗമം പ്രമേയമാക്കിയ കഥയാണ് .താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക . കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെറും ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ,വായിക്കുക ,വാണമടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരലിടുക ,മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് പോവുക,അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ഈ കഥയിലില്ലാ എന്ന് മാത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ] ”വർഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന എന്നിലെ പെണ്ണാണ് കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവിന് […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 2 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 2 Sumalathayum Monum Part 2 Author : Sanju Sena Previous Part | Part 1 |   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധസംഗമം പ്രമേയമാക്കിയ കഥയാണ് .താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക . കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെറും ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ,വായിക്കുക ,വാണമടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരലിടുക ,മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് പോവുക,അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ഈ കഥയിലില്ലാ എന്ന് മാത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ] ”വർഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന എന്നിലെ പെണ്ണാണ് കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവിന് […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 1 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 1 Sumalathayum Monum Part 1 Author : Sanju Sena   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധ സംഗമം കഥയാണ് ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിട്ടു നിൽക്കുക ] ”നീയിന്നു പോകുന്നില്ലേ ?” ”ഉണ്ട് ..” ”പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ,നിന്റെ അനിയത്തി ഇറങ്ങിയിട്ട് സമയം കുറച്ചായല്ലോ ?” ”ഞാനും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാ ….” ”ഉം ,ശരി ശരി ….” രവി മോനെ ഒന്നമർത്തി നോക്കി മൂളികൊണ്ടു പുറത്തെക്ക് നടന്നു ,വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലാണ് അയാൾക്ക് ജോലി […]

Continue reading