എന്റെ കഴപ്പും ചേച്ചിയുടെ മകനും 1 [ഷീനാ ജോസ്]

എന്റെ കഴപ്പും ചേച്ചിയുടെ മകനും 1 Ente Kazhappum Chechiyude Makanum | Author :
Sheena Jose   എന്റെ പേര് ഷീന, രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മ. എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ്.
ഞാനും മക്കളും വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ ആയിരിന്നു. എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് ഒക്കെ
അവിടെ ആയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിനു മറ്റും ആയി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക്
പോന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ആയി. ഇനി എന്നെ കുറച്ചു പറയാം, എനിക്ക് വയസ്സ് 35. കല്യാണം […]

Continue reading