വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 4 [ഫ്ലോക്കി കട്ടേക്കാട്]

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 4 Viyarppozhukunna Dhoorangala Part 4 | Author : Floki Kategat [ Previous Part ] നമസ്കാരം നാദിറയുടെ വിയർപ്പ് ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് എന്റെ ആവേശം… ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലക്ക് പറയാം. കഥ സ്ലോ ബിൽഡ് ആണ്. അതുപോലെ പലപല ലഹരികളുടെ യഥേഷ്ടമായ ഉപയോഗം കഥയിൽ കടന്നു വരാം. ഓർക്കുക ലഹരി ഉപയോഗം ആരോഗ്യം ഇല്ലാതാക്കും. അതിൽ ലൈംഗിക ആരോഗ്യവും പെടും…. കഴിഞ്ഞ ഭാഗതിന്റെ പകുതിയിൽ […]

Continue reading

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 3 [ഫ്ലോക്കി കട്ടേക്കാട്]

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 3 Viyarppozhukunna Dhoorangala Part 3 | Author : Floki Kategat [ Previous Part ] ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷെ ഇത്ത എന്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും അമർന്നു.. ജീൻസിൽ കമ്പിയടിച്ച കുണ്ണ, കൃത്യം ഇത്തയുടെ പൂറിനു മുകളിൽ ആണ്… ഇത്തയുടെ മുലകൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ്.. എവിടെ നിന്നോ ലഭിച്ച ധൈര്യം, ഞാൻ ഇത്തയെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു… ആ ഫോഴ്സിൽ ഇത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ ചുണ്ടിൽ മുട്ടി… എന്റെ കുണ്ണ […]

Continue reading

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 2 [ഫ്ലോക്കി കട്ടേക്കാട്]

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ 2 Viyarppozhukunna Dhoorangala Part 2 | Author : Floki Kategat [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഫാം ഹൌസിൽ പോയി. തേങ്ങയും കുരുമുളകും എല്ലാം വിൽക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. ഫാം ഹൗസ് ക്ലീൻ ആക്കിയത് നോക്കി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് ആയിരുന്നു. കൃത്യം 4: 30 ആയപ്പോൾ ഇത്ത വീണ്ടും വിളിച്ചു. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പോയി. ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത്ത റെഡി ആയിരുന്നു […]

Continue reading

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ [ഫ്ലോക്കി കട്ടേക്കാട്]

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ Viyarppozhukunna Dhoorangala | Author : Floki Kategat
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ലൈംഗികതയും, അവിഹിതവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
മറ്റെല്ലാത്തിനെയും പോലെ അവിഹിതത്തിനും മറ്റൊരു വശം ഉണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ,
സമർപ്ണത്തിന്റെ വശം. ആ ലോകം വിശാലമാണ്. അപ്പോൾ “അവിഹിതം” എന്ന വാക്ക് തന്നെ
തെറ്റാണ്… സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന രണ്ട് മനസ്സുകളിലേക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമൊ ആളുകൾക്ക്
കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമോ???? ഈ ചൂണ്ടു വിരൽ മറ്റൊരാളിലേക്കല്ല നമ്മള് ഓരോരുത്തരും
സ്വയം, സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുകയാണിവിടെ…… ഒപ്പം […]

Continue reading

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ [ഫ്ലോക്കി കട്ടേക്കാട്]

വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ദൂരങ്ങൾ Viyarppozhukunna Dhoorangala | Author : Floki Kategat മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ലൈംഗികതയും, അവിഹിതവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാത്തിനെയും പോലെ അവിഹിതത്തിനും മറ്റൊരു വശം ഉണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ, സമർപ്ണത്തിന്റെ വശം. ആ ലോകം വിശാലമാണ്. അപ്പോൾ “അവിഹിതം” എന്ന വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ്… സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന രണ്ട് മനസ്സുകളിലേക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമൊ ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമോ???? ഈ ചൂണ്ടു വിരൽ മറ്റൊരാളിലേക്കല്ല നമ്മള് ഓരോരുത്തരും സ്വയം, സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുകയാണിവിടെ…… ഒപ്പം […]

Continue reading

വീട് ഒരു കളിക്കളം 3 [Appu kuttan]

വീട് ഒരു കളിക്കളം 3  Veedu Oru Kalikkalam 3 Author : Appu kuttan Previous Parts
| Part 1 | Part 2 | വൈകിയതിന് അദ്യമെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു… ഇതൊരു.. നിഷിധസംഗമം
ഉള്ളടക്കം ആയിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.. ഇഷ്ടമല്ലതവർ വയികരുത്.. വായിക്കുന്നവർ
ഇത് ഒരു കഥ മാത്രമാണെന്ന് മനസിലാക്കുക… –  അപ്പുക്കുട്ടൻ K] kmSn Sp_¶p eÀ¯mkpw
A½m]n A½]pw ANt¯]v¡v N]_n k¶p..A½ As¸mÄ Ss¶ fp_n]nt`¡v tbm]n .AkapsX […]

Continue reading

വീട് ഒരു കളിക്കളം 3 [Appu kuttan]

വീട് ഒരു കളിക്കളം 3  Veedu Oru Kalikkalam 3 Author : Appu kuttan Previous Parts | Part 1 | Part 2 | വൈകിയതിന് അദ്യമെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു… ഇതൊരു.. നിഷിധസംഗമം ഉള്ളടക്കം ആയിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.. ഇഷ്ടമല്ലതവർ വയികരുത്.. വായിക്കുന്നവർ ഇത് ഒരു കഥ മാത്രമാണെന്ന് മനസിലാക്കുക… –  അപ്പുക്കുട്ടൻ K] kmSn Sp_¶p eÀ¯mkpw A½m]n A½]pw ANt¯]v¡v N]_n k¶p..A½ As¸mÄ Ss¶ fp_n]nt`¡v tbm]n .AkapsX […]

Continue reading

വീട് ഒരു കളിക്കളം 2 [Appu kuttan]

വീട് ഒരു കളിക്കളം 2  Veedu Oru Kalikkalam 2 Author : Appu kuttan Previous Parts | Part 1 |   ആദ്യഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിനും സജശനും നന്ദി… വികാരം വിവേകത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അടങ്ങാത്ത കാമദാഹത്തിനാൽ രക്തബന്ധങ്ങളുടെതുല്പെടെയുള്ളള വെലികെട്ടുകൾ പോളിചറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉദ്ധരിച്ചിരികുന്ന ഏതൊരു ലിംഗവും തന്റെ യോനിയുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ  ഉള്ളതാണെന്ന്   വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ച് അല്ല രമിച്ച്  പോരുന്ന മദാലസകളായ 2 ആത്മസുഹൂർതുക്കളായ മുലച്ചിപാറു സുമയുടെയും കുണ്ടിറാണി ജയയുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കാമപൂർത്തികരണത്തിന്റെ  […]

Continue reading