ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ഭവന സന്ദർശനം [തോമസ്സ് കുട്ടി]

ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ഭവന സന്ദർശനം (പൊന്നമ്മയുടെ വീട്ടിൽ) Lock down Kalathe Bhavana Sandharshanam | Author : Thomaskutty   പതിവുപോലെ  തിരക്കിട്ട പൊതു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നുപ്ളാമറ്റത്തിലെ വർഗ്ഗീസ് . വർഗീസ് ആ നാട്ടിലെ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടി ആണ് പ്രായം 36കഴിഞ്ഞെങ്കിലും  മെമ്പർ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല  പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൽ ജീവിതം അർപ്പിച്ചു കഴിയുന്നു 6അടി പൊക്കവും  പിരിച്ചു വച്ച കൊമ്പൻ മീശയും  ഉറച്ച ശരീരവും 8ഇഞ്ചു കുണ്ണ യും , […]

Continue reading