ഓർമ്മകൾ മനം തലോടും പോലെ [Tom]

നമസ്കാരം വായനക്കാരെ, സൂസൻ, ടാക്സിവാല ക്കു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ് ഇട്ടു കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നു.. ഈ കഥക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.. കൊറേ നാൾ ഗ്യാപ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ആണോ അറിയില്ല സൂസൻ, ടാക്സിവാല എഴുതാൻ ഇരികുമ്പോൾ ആ പഴയ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ല, എഴുതുന്നത് അങ്ങ് ശെരി ആകുന്നും ഇല്ല.. ചെറിയ രണ്ടു മൂന്ന് കഥകൾ എഴുതി പഴയ പോലെ ഒരു ഓളം വന്നിട്ട് സൂസൻ, ടാക്സിവാല തുടരാം എന്ന് കരുതുന്നു…. […]

Continue reading

സൂസൻ 19 [Tom]

സൂസൻ 19 Susan Part 19 | Author : Tom | Previous Part   ടോവിനോ തോമസ് തല്ലുമാല സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ….   ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ.,   തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തു തന്നെയാ 600+ ലൈക്‌ കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിനു മുൻപ് ഉള്ള പാർട്ട് ക്കെ 500 കിട്ടാൻ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോളും അങ്ങനെ ആകും എന്ന് കരുതി, അങ്ങനെ ആണേൽ 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇട്ടാൽ […]

Continue reading

ടാക്സിവാല 9 🚖💦 [Tom]

ടാക്സിവാല 9 Taxivala Part 9 | Author : Tom | Previous Part   നമസ്കാരം പ്രിയവായനക്കാരെ…. എല്ലാവരും നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് നു ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു…. 10 പാർട്ടിൽ നിർത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇടക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുന്നു ഞാൻ…10 പാർട്ടിൽ നിർത്തണ്ട എന്ന് പല വായനക്കാരും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടു, ടാക്സി വാല ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ൽ നിർത്തി ബാക്കി 10 ഭാഗം സൂസൻ കമ്പ്ലീറ്റ് ആക്കിട്ടു അവതരിപ്പിക്കാം…. ടാക്സിവാല ക്കു തത്കാലം […]

Continue reading

ടാക്സിവാല 8 🚖💦 [Tom]

ടാക്സിവാല 8 Taxivala Part 8 | Author : Tom | Previous Part   നമസ്കാരം പ്രിയ വായനക്കാരെ,   കഥ തുടങ്ങും മുൻപേ കൊറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം, അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല… ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ഉള്ളത് എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീര മെന്മയെ കുറിച്ച് ആണ്, കഴിഞ്ഞ കൊറേ പാർട്ടുകളിലായി ഞാൻ കണ്ടു വരുന്ന ചില കമെന്റുകൾ “”എന്ത് നായിക ആണെടോ തന്റെ ഒരു മാതിരി […]

Continue reading

മാലാഖയുടെ കാമുകൻ 8 [Kamukan]

മാലാഖയുടെ കാമുകൻ 8 Malakhayude Kaamukan Part 8 | Author : Kamukan [ Previous Part ] അവളുടെ   കണ്ണ്   രക്കത്തവരണം  ആയി. പ്ലീസ്  എന്നെ  ഒന്നും  ചെയ്യരുത്   ഇവിടന്നു    പോ…… തുടരുന്നു   വായിക്കുക,   ഞാൻ    എന്ത്  ചെയ്യാനാ ആണ് എന്റെ  ആലിസ്  ബേബി. എന്നും  പറഞ്ഞു   കൊണ്ട്  ജോസഫ്    അവളുടെ   അടുത്തേക്   മന്ദം മന്ദം   നടന്ന്    അടുത്തു. […]

Continue reading

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 4 അവസാന ഭാഗം.

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 4 Ente Pranayam Muthu 4 Author:Rajesh | PREVIOUS PART  
AXp¯ NqXn¡mjvI Np_¨p Wo*pCX]v¡p AkÄ sI_n] AkVn¡v ks¶¦n`pw Nm\m³ hmVn¨p F¶ÃmsS
tks_m¶pw WX¶nÃ… BsN WX¶Sv Fsâ b\nsshäns` BapNÄ¡v Aksa sNm*ptbm]n b^nI]s¸Xp¯n..
AknsX H^p tI¨n D*m]n^p¶p f\n]½ F¶m\v tb^v.. Cksabän tN«t¸mÄ fpSÂ Nm\mw F¶v b_ªp
diaw B]n^p¶p… Aks^]pw sNm*ptbm]n b^nI]s¸Xp¯n… AkÀ fp¯nsW N*t¸mÄ b_ªp […]

Continue reading

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 4 അവസാന ഭാഗം.

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 4 Ente Pranayam Muthu 4 Author:Rajesh | PREVIOUS PART   AXp¯ NqXn¡mjvI Np_¨p Wo*pCX]v¡p AkÄ sI_n] AkVn¡v ks¶¦n`pw Nm\m³ hmVn¨p F¶ÃmsS tks_m¶pw WX¶nÃ… BsN WX¶Sv Fsâ b\nsshäns` BapNÄ¡v Aksa sNm*ptbm]n b^nI]s¸Xp¯n.. AknsX H^p tI¨n D*m]n^p¶p f\n]½ F¶m\v tb^v.. Cksabän tN«t¸mÄ fpS Nm\mw F¶v b_ªp diaw B]n^p¶p… Aks^]pw sNm*ptbm]n b^nI]s¸Xp¯n… AkÀ fp¯nsW N*t¸mÄ b_ªp […]

Continue reading