യാമിനി 1 [മൈഥിലി]

യാമിനി 1 Yaamini Part 1  Author Midhili     ‘It means, a voluntary association of persons formed to achieve some common objectives….. ‘ ‘യാമിനീ……. നീ എവിടെയാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ….? ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെന്നു പറയൂ… ടീച്ചറുടെ ഒച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനായില്ലെനിക്ക്. ഞാൻ നിന്ന് പരുങ്ങുന്നതു കണ്ടയുടനെതന്നെ ടീച്ചർ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു. […]

Continue reading