അമ്മയുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ [Gilly06]

അമ്മയുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ Ammayude Veedu Vrithiyakkal | Author : Gilly06   ബിജു ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. അവൻ്റെ അമ്മ സുധ അവൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ തന്നെ ടീച്ചറും ആണ്. അവനെ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ട്.   സുധയുടെ ഭർത്താവ് PWD കോൺട്രാക്ടർ ആയത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും യാത്രയിൽ ആയിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിജുവിന് താഴെ ജനിച്ച ഒരു അനിയൻ ആണ്. ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മാസമേ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ. കാരണം […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 17 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 17 Sheeja Ente Amma Part 17 | Author : Gilly06 | Previous Part   ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഫുഡ് കൊണ്ട് വന്ന അതെ ഡെലിവറി ബോയ്.  അമ്മ തന്നെ കുറച്ചു മുൻപ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു.   ഇവൻ അകത്തു കേറി വന്നത്    ഞാൻ ആലോചിച്ചു,അപ്പോൾ അമ്മ ഈ കളിയ്ക്ക് ഇടക് അലറി ആണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ആര് വന്നാലും കേൾക്കും.     […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 16 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 16 Sheeja Ente Amma Part 16 | Author : Gilly06 | Previous Part അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു തുണ്ട് തുണി പോലും ഇല്ലാതെ എന്റെയും വിപിന്റെയും മറ്റ് 7 കൂട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ നിന്നു.         അമ്മ നാണം കാരണം തല  താഴ്ത്തി നിന്നു ഞാനും അങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി ഇരുന്നു.  പക്ഷേ എന്റെയും കഴപ്പി ഷീജ അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ നല്ല സന്തോഷം ആണെന്ന് വിപിന് […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 15 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 15 Sheeja Ente Amma Part 15 | Author : Gilly06 | Previous Part ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് ഒകെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് കേറി വന്നപ്പോൾ  വിപിൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ട് ഞങ്ങൾ.   ഞാൻ : അലി…. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ. ഒരു ആഴ്ച നിൽക്കുക അല്ലെ.   അലി : […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 14 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 14 Sheeja Ente Amma Part 14 | Author : Gilly06 | Previous Part ബാങ്കിൽ പോകാൻ അമ്മ ഒരുങ്ങുക ആയിരുന്നു രാവിലത്തെ എന്റെയും വിപിന്റെയും കളികൾക്കു ശേഷം.       എണീക്കുമ്പോൾ പാവാടയും ബ്ലൗസും ഇട്ടു കൊണ്ട് എന്റെ ഷീജ അമ്മ.     ആ അലില വയറും ആ വെളുത്ത പൊക്കിളും കണ്ട് ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖം ആണ്.     അമ്മ എന്നിട്ട് […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 13 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 13 Sheeja Ente Amma Part 13 | Author : Gilly06 | Previous Part ഞാനും വിപിനും ചെന്ന് ഡോർ തുറന്ന്. സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു അത്. ഞങ്ങളെ കണ്ടു ചിരിച്ചു. സെക്യൂരിറ്റി : ഷീജ ഇല്ലേ മോനെ ഞാൻ : ഉണ്ട് വിളികാം. അമ്മേ കാണാൻ ആള് വന്നിരിക്കുന്നു സെക്യൂരിറ്റി : മോൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ശെരി ആകിയിലെ ഞാൻ : എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ അപ്പോൾ ഒരു ആഷ് […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 12 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 12 Sheeja Ente Amma Part 12 | Author : Gilly06 | Previous Part   ഞാനും വിപിനും അമ്മയും കൂടെ  നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വയറും മുല ഒകെ നോക്കി പോയി. വീട്ടിൽ എത്തി അമ്മ ഡ്രസ്സ്‌ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഊരി കളഞ്ഞു കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഞാനും വിപിനും ഡ്രസ്സ്‌ ഊരി കളഞ്ഞിട്ടു അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നു […]

Continue reading

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 11 [Gilly06]

ഷീജ എന്റെ അമ്മ 11 Sheeja Ente Amma Part 11 | Author : Gilly06 | Previous Part     അങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാനും വിപിനും ഫുഡ്‌ ഒകെ കഴിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു.       വിപിൻ : ഡാ ബാങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോകാം അവിടെ ഷീജ ആന്റി എന്താ ചെയുന്ന എന്ന് നോക്കാലോ. ഞാൻ : അതിനെന്താ പോയി നോക്കാം വാ     അങ്ങനെ […]

Continue reading

ഹസീന താത്ത [GandharvaN]

ഹസീന താത്ത HASEENA THATHA BY GANDHARVAN CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam
Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN. H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶
F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³ tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy
tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns` H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p. Unkh§Ä NX¶p
tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ […]

Continue reading

ഹസീന താത്ത [GandharvaN]

ഹസീന താത്ത HASEENA THATHA BY GANDHARVAN CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN. H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶ F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³ tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns` H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p. Unkh§Ä NX¶p tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ […]

Continue reading