🖤അമ്മ..അറിയാൻ 2 [പങ്കജാക്ഷൻ കൊയ്‌ലോ]

കമ്പിയും കഥയുമില്ലാത്ത മുഷിപ്പൻ കോറോണച്ചിന്തയുടെ തുടർച്ചകളാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടായാൽ വീണ്ടും ക്ഷമിക്കണം😁. ഇതൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി ഇട്ടുകൂടെ.. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ; അവിടെയൊന്നും നമ്മുടെ കമ്പിക്കുട്ടന്റെ എന്തും സഹിക്കുന്ന വിശാലമനസ് കിട്ടില്ലല്ലോ……❤️ അമ്മ..അറിയാൻ 2🖤 Amma..Ariyaan part 2 | Author : Pankajakshan Koilo ഒരു മാവ് നട്ടാൽ ലക്ഷങ്ങളായി വളരുന്ന…പ്രകൃതി സത്യം കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കർഷകന്റെയൊപ്പം, പ്രതീകാത്മകമായി…….., ആമിർ ഖാനും സിദ്ധാർത്ഥും കൂട്ടരും പ്രേക്ഷകരോട് കൈവീശിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കൂടെ അവനും കയ്യടിച്ചു… അപൂർവ്വമായി അവന്റെ മുഖത്ത് […]

Continue reading