എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ]

എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ] ENTE ITHA SHEEJA Part 3 BY THAMBURAN | Previous
Parts BUytf Mm³ Wn§tamXp £ftImUn¡p¶p .tKm`n]pw B]n dÔsb«p Np_¨p Sn^¡n`m]n^p¶p
.ASm tSÀZv bmÀ«v sskNn]Sv . Mm³ goKs] N«n`nt`¡p C_¡n NnX¯n .AkÄ skXnsbm«n]
B`hy¯n`m]n^p¶p .AkapsX B Nq¼nAXª N®pNÄ Fs¶ knNm^¯nsâ sNmXpfpXn]ns`¯n¨p Mm³
AkapsX sWän]n D½sNmXp¯p .AkÄ N®pNÄ sfsà Sp_¶p F¶n«p […]

Continue reading

എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ]

എന്‍റെ ഇത്ത ഷീജ 3 [ തമ്പുരാന്‍ ] ENTE ITHA SHEEJA Part 3 BY THAMBURAN | Previous Parts BUytf Mm³ Wn§tamXp £ftImUn¡p¶p .tKm`n]pw B]n dÔsb«p Np_¨p Sn^¡n`m]n^p¶p .ASm tSÀZv bmÀ«v sskNn]Sv . Mm³ goKs] N«n`nt`¡p C_¡n NnX¯n .AkÄ skXnsbm«n] B`hy¯n`m]n^p¶p .AkapsX B Nq¼nAXª N®pNÄ Fs¶ knNm^¯nsâ sNmXpfpXn]ns`¯n¨p Mm³ AkapsX sWän]n D½sNmXp¯p .AkÄ N®pNÄ sfsà Sp_¶p F¶n«p […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 8 മാലതിയും ജാനുവും പിന്നെ ഞാനും [ജോബി]

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍8  മാലതിയും ജാനുവും പിന്നെ ഞാനും (ജോബി) Kuttan Thampuran Part 8 Malathiyum Januvum Pinne Njanum Author : JOBY | PREVIOUS ക്ഷമാപണം : വൈകി വന്നതില്‍ ക്ഷമിക്കണേ. പിന്നെ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. കയ്യീന്നു പോയാല്‍ മിന്നിച്ചേക്കണേ….എന്നെ അടിക്കണ്ട ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാല്‍ മതി ഞാന്‍ നന്നായി കൊള്ളാം. അപ്പോഴും ആ ഞെട്ടലില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ മോചിതനായില്ല. അമ്മയെ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും ജയന്റെ കൂടെ ആ നിലയില്‍ കാണും എന്ന് കരുതിയില്ല. അത് കാരണം […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 7 ചിറ്റയും ഞാനും [ജോബി]

തമ്പുരാന്‍ – 7 ചിറ്റയും ഞാനും (ജോബി) Kuttan Thampuran Part 7 LEKSHMI CHITTA
Author : JOBY | PREVIOUS “പക്ഷെ എനിക്ക് അകത്തു കളയാനാ ഇഷ്ടം” “എന്നാല്‍ നീ അകത്തു
തന്നെ കളഞ്ഞോ, കുറെ ആയി ഞാന്‍ ശുക്ലത്തിന്റെ ചൂട് അറിഞ്ഞിട്ടു” അത് കേട്ട എനിക്കും
സന്തോഷമായി. അല്ലേലും പണ്ണി സുഖിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സമയം പൂറില്‍ നിന്നും കുട്ടനെ
പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട് ശുക്ലം പുറത്തു കളയുമ്പോള്‍ ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല. പണ്ണി
സുഖം […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 7 ചിറ്റയും ഞാനും [ജോബി]

തമ്പുരാന്‍ – 7 ചിറ്റയും ഞാനും (ജോബി) Kuttan Thampuran Part 7 LEKSHMI CHITTA Author : JOBY | PREVIOUS “പക്ഷെ എനിക്ക് അകത്തു കളയാനാ ഇഷ്ടം” “എന്നാല്‍ നീ അകത്തു തന്നെ കളഞ്ഞോ, കുറെ ആയി ഞാന്‍ ശുക്ലത്തിന്റെ ചൂട് അറിഞ്ഞിട്ടു” അത് കേട്ട എനിക്കും സന്തോഷമായി. അല്ലേലും പണ്ണി സുഖിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സമയം പൂറില്‍ നിന്നും കുട്ടനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട് ശുക്ലം പുറത്തു കളയുമ്പോള്‍ ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല. പണ്ണി സുഖം […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 6 ലക്ഷ്മി ചിറ്റ [ജോബി]

തമ്പുരാന്‍ – 6 ലക്ഷ്മി ചിറ്റ (ജോബി) Kuttan Thampuran Part 6 LEKSHMI CHITTA Author : JOBY | PREVIOUS “ആണോ, എന്നാല്‍ എനിക്ക് വേണം” എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ദേവു അവളുടെ ചുണ്ടില്‍ ഉള്ള എന്റെ ശുക്ലം നാവ് കൊണ്ട് നുണഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം എന്റെ ദേഹത്ത് തെറിച്ച ശുക്ലം മുഴുവന്‍ അവള്‍ ചുണ്ടുകള്‍ കൊണ്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചു. അത് പോലെ എന്റെ കുട്ടനില്‍ ബാക്കി വന്ന ശുക്ലവും നുണഞ്ഞു കൊണ്ട് അവള്‍ കുടിച്ചിറക്കി. […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 5 ദേവു [ജോബി]

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 5 ദേവു (ജോബി) Kuttan Thampuran Part 5 Jaanu Author : JOBY | PREVIOUS ഉടനെ ജാനു എന്റെ കുട്ടനെ വായില്‍ എടുത്തു കൊണ്ട് ചപ്പി. നാവു കൊണ്ട് നുണഞ്ഞും അവളുടെ കൈകള്‍ കൊണ്ട് കുലുക്കിയും അവള്‍ എന്റെ കുട്ടനെ സ്നേഹിച്ചു. എന്റെ മകുടത്തില്‍ അവളുടെ നാവു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗത്തില്‍ എന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നും ശുക്ലപ്രവാഹം വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അവള്‍ എന്റെ കുട്ടന്റെ മകുടത്തില്‍ നാവു കൊണ്ട് നുണഞ്ഞു […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 4 ജാനു (ജോബി)

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 4 ജാനു (ജോബി) Kuttan Thampuran 4 Jaanu Author : JOBY | PREVIOUS മാലതിയുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എന്നെ ജാനുവിനു പങ്കു വെയ്ക്കാന്‍ അവള്‍ക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതിനകം ഞങ്ങള്‍ നല്ല പോലെ അടുത്തിരുന്നു. അത് പോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങള്‍ പണ്ണി സുഖിച്ചിരുന്നു. “വേണം, കുറെ ദിവസം നീ സുഖിച്ചില്ലേ, ഇനി ഞാനും ഒന്ന് സുഖിക്കട്ടെടി” എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ജാനു അവളുടെ മനസ്സ് […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 3 മാലതി വേഴ്ച (ജോബി)

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 3 മാലതി വേഴ്ച (ജോബി) Kuttan Thampuran 3 Malathy Vezhcha
Author : JOBY | PREVIOUS അത് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ഞാന്‍
അനുഭവിച്ചു. അവള്‍ എന്റെ പാല്‍ മുഴുവന്‍ വായിലേക്ക് കുടിച്ചിറക്കി. അതിനു ശേഷം
അവള്‍ എന്റെ കുട്ടനില്‍ ഉള്ള തേന്‍ മുഴുവന്‍ നാവു കൊണ്ട് നുണഞ്ഞു “ഹാവൂ, നല്ല സുഖം
ആയിരുന്നു” “എനിക്കും, കുറെ ആയി ഞാനും ഇത് പോലെ സുഖിച്ചിട്ടു” “എനിക്കിനിയും ഇത്
[…]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 3 മാലതി വേഴ്ച (ജോബി)

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 3 മാലതി വേഴ്ച (ജോബി) Kuttan Thampuran 3 Malathy Vezhcha Author : JOBY | PREVIOUS അത് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചു. അവള്‍ എന്റെ പാല്‍ മുഴുവന്‍ വായിലേക്ക് കുടിച്ചിറക്കി. അതിനു ശേഷം അവള്‍ എന്റെ കുട്ടനില്‍ ഉള്ള തേന്‍ മുഴുവന്‍ നാവു കൊണ്ട് നുണഞ്ഞു “ഹാവൂ, നല്ല സുഖം ആയിരുന്നു” “എനിക്കും, കുറെ ആയി ഞാനും ഇത് പോലെ സുഖിച്ചിട്ടു” “എനിക്കിനിയും ഇത് […]

Continue reading