ജ്യോതിമയം

ജ്യോതിമയം Jyothimayam bY ജയകൃഷ്ണൻ   എന്റെ പേര് ജ്യോതി. 20 വയസ്സ്, ഡിഗ്രിക്ക്
പഠിക്കുകയാണ്. എന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്സ് അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഓണറുമായിട്ടായിരുന്നു അത് നടന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും,
അനിയനുമാണ് ഉള്ളത്. അമ്മ ടീച്ചറാണ്, അനിയൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു
വാടക വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസം. ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വീടിന്റെ
ഓണറുടെ വീടും. ജോൺ അങ്കിളും, ഗ്രേസിയാന്റിയുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അവരുടെ മക്കളൊക്കെ […]

Continue reading

ജ്യോതിമയം

ജ്യോതിമയം Jyothimayam bY ജയകൃഷ്ണൻ   എന്റെ പേര് ജ്യോതി. 20 വയസ്സ്, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. എന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്സ് അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഓണറുമായിട്ടായിരുന്നു അത് നടന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും, അനിയനുമാണ് ഉള്ളത്. അമ്മ ടീച്ചറാണ്, അനിയൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസം. ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ഓണറുടെ വീടും. ജോൺ അങ്കിളും, ഗ്രേസിയാന്റിയുമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ മക്കളൊക്കെ […]

Continue reading

കളിക്കാർ 4

കളിക്കാർ 4 (നൗഷാദും ,മായയും രണ്ടാം അങ്കം)   Kalikkar bY  ജയകൃഷ്ണൻ | Click here to read all stories by Jayakrishnan   ഞാൻ (നൗഷാദ് )ബാത്ത് റൂമിൽ ചെലുമ്പോൾ മായ നിലത്ത് കവച്ചിരിന്നു മൂത്രം ഒഴികുന്ന രംഗം ആണ് കാണുനത് ഞാൻ: “മായ മോളെ നീ ഒരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സുധിയുടെ ദേഹത്താണല്ലോ ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെന്ത നിലത്ത്.” മായ: “സുധിയേട്ടൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഞാൻ: മ് .:. മായ: “ഇക്കക്ക് […]

Continue reading

കളിക്കാർ 2

കളിക്കാർ 2 ( നൗഷാദും മായയും ) Kalikkar bY  ജയകൃഷ്ണൻ | Click here to read all
stories by Jayakrishnan   ഹോട്ടലിൽ നിന്നും food കഴിച്ച് ഞാനു(ഇവിടെ ഞാൻ എന്നത്
നൗഷാദ് ആണ് ) മായയും കാറിൽ കയറി. അവൾ മുമ്പിൽ ഉള്ള സിറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു.സുധിയുടെ
വീട്ടിൽ നിന്നു മൂന്നു കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് എന്റെ വിട്. കാറ് കുറച്ച് ഓടിച്ചപ്പോൾ.
ഞാൻ ചോദിച്ചു: “മായക്ക് പേടിയുണ്ടോ?” അവൾ: എന്തിന്? ഞാൻ: അല്ല […]

Continue reading

കളിക്കാർ 2

കളിക്കാർ 2 ( നൗഷാദും മായയും ) Kalikkar bY  ജയകൃഷ്ണൻ | Click here to read all stories by Jayakrishnan   ഹോട്ടലിൽ നിന്നും food കഴിച്ച് ഞാനു(ഇവിടെ ഞാൻ എന്നത് നൗഷാദ് ആണ് ) മായയും കാറിൽ കയറി. അവൾ മുമ്പിൽ ഉള്ള സിറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു.സുധിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു മൂന്നു കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് എന്റെ വിട്. കാറ് കുറച്ച് ഓടിച്ചപ്പോൾ. ഞാൻ ചോദിച്ചു: “മായക്ക് പേടിയുണ്ടോ?” അവൾ: എന്തിന്? ഞാൻ: അല്ല […]

Continue reading