തേൻ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയ രാവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ 2 [ജംബുലിംഗം]

തേൻ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയ രാവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ 2 Then Kininjirangiya Raavinte Ormayil Part 2  Author : JambuLingam | Previous Part   നിതംബം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചികുരഭാരം മാറി മാറി ഇരു വശങ്ങളിലും ഇട്ട് ചിക്കി തോർത്തുകയാണ്, രമ.ഇടയ്ക്ക് കള്ളക്കണ്ണു കൊണ്ട് കാന്തനെ ഉഴിയാനും രമ മറക്കുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് മുടി തോർത്തുന്ന ധൃതിയിലും നോക്കിയപ്പോൾ മുൻവശത്തെ നഗ്‌നത മാറ്റാൻ ഇട്ട തുണി തെന്നി മാറിയ കാരണം വീണ്ടും പൂർണ നഗ്നനാണ്, കള്ളൻ. “കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ…. ഒരു […]

Continue reading

തേൻ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയ രാവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ [ജംബുലിംഗം]

തേൻ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയ രാവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ Then Kininjirangiya Raavinte Ormayil | Author : JambuLingam തന്നെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ നല്ല പാതിയുടെ കൈ മെല്ലെ എടുത്തു മാറ്റി എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ഉള്ള ശ്രമത്തില്‍ ആയിരുന്നു, രമ. അപ്പോഴാണ് ഓര്‍ക്കാപുറത്തു ‘ ചേട്ടന്റെ ‘ ബലത്ത രോമാവൃതമായ വലത് കാല്‍ രമയുടെ കനത്ത നിതംബത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്. ‘ഇനി എളുപ്പമല്ല, കാര്യങ്ങള്‍…. ‘ രമ ഓര്‍ത്തു. ചേട്ടന്റെ ഇടത് കൈ രമയുടെ ഇടത് കക്ഷം പിന്നിട്ട് ഇടത് മുലയിലേക്കും വലത് […]

Continue reading