ജോസൂട്ടന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ 2 [ചെമ്പൻ പ്രമോദ്]

കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ വേഗത വളരെ കൂടി പോയെന്നു കമെന്റുകൾ കണ്ടു. അത് കൊണ്ട് ഈ അധ്യായം അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. ശെരിക്കുള്ള കമ്പി കുറച്ചേ ഒള്ളു. അടുത്ത ലക്കം പൊളിക്കാം. ജോസൂട്ടന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ 2 Josuttante Valia Prashnangal Part 2 | Author : Chemban Pramod [ Previous Part ] Chapter  2 – അമ്മയുടെ മാറ്റങ്ങൾ. അമ്മയുമായുള്ള ആദ്യത്തെ അനുഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടു അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ […]

Continue reading

ജോസൂട്ടന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ [ചെമ്പൻ പ്രമോദ്]

ജോസൂട്ടന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ Josuttante Valia Prashnangal | Author : Chemban Pramod   “ജോസൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വാടാ..” അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടു ഞാൻ മയക്കത്തിൽ നിന്നെണീറ്റു. പഠിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഈളുവാ ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ പരീക്ഷയും ഊമ്പിയ ലക്ഷണം തന്നെ. ആഹ് ശാപ്പാടെങ്കിലും അടിക്കാം. ഇട്ടിരുന്ന മുണ്ടിന്റെ മുൻവശം കൂടാരം പോലെ നിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോളാണ് ഓർമ വന്നത്. ഈ പണ്ടാരം പണി തന്നു പിന്നെയും. നനഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. ഇന്നേതു പൂറിയെ ഊക്കുന്നതാണോ […]

Continue reading