സുമതിയും ലേഖയും 2 [ചിത്രലേഖ]

സുമതിയും ലേഖയും 2 Sumithrayum Lekhayum Part 2 | Author : Chithralekha [ Previous
Part ]   വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞു ഉണർന്നു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ
ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന രാജനെ നോക്കി അവൾ ഒന്നു ചിരിച്ചു കൊണ്ട്
അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരുമ്മ കൊടുത്ത ശേഷം അവൾ കിടക്കയിൽ നിന്നും എണീറ്റു…   നൂൽ ബന്ധം
ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന അയാളെ നോക്കി നിന്നു കൊണ്ട് അവൾ ഒരു ടവൽ […]

Continue reading