ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് 4

ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് 4 Govayilekkoru Famili trip part 4 Satheesh | Previous Part ശാരി എന്റെ കണ്മുന്നിൽ ഓടി കളിച്ചു വളർന്ന കുട്ടി ഇന്നവൾ തന്നെ മോഹിപ്പിയ്ക്കും വിധം വളർന്നിരിക്കുന്നു. സണ്ണി കാറിലിരുന്നു ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു. അവന്റെ മനസിൽ നിന്നും റഷ്യക്കാരി മറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വരെ മോഹിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ തന്റെ അരക്കെട്ടിന്റെ സുഖം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.പക്ഷെ ശാരിയെ ഇന്നേവരെ. കാർ ഗേറ്റ് കടന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. മനസ്സിൽ നിറയെ ശാരിയായതുകൊണ്ട് സണ്ണി പതിവെല്ലാം മറന്നിരുന്നു. ഡോർ […]

Continue reading

ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ്‌ 3

ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് 3 Govayilekkoru Famili trip part 3 Satheesh |
Previous Part   ഉണ്ണിയുടെ തന്ത്രം ഉണ്ണി സോഫയിൽ മലർന്നു കിടന്നു ടീവിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്
പാട്ടും കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നു ശാരി കയ്യിൽ വറുത്തു കോരിയ ബീഫുമായി അവന്റെ അടുത്ത്
വന്നിരുന്നു. ഉണ്ണി എഴുന്നേറ്റു ടീപ്പോയിൽ വെച്ചിരുന്ന വൈൻ കുപ്പി തുറന്ന് രണ്ടു
ഗ്ളാസിലേക്കും വൈൻ പകർന്നു. “എന്തായി നിങ്ങളുടെ ഗോവ ട്രിപ്പ്‌ ?” ശാരി ഒരു
സിപ്പടിച്ച ശേഷം ഉണ്ണിയെ നോക്കി […]

Continue reading

ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ്‌ 3

ഗോവയിലേക്കൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് 3 Govayilekkoru Famili trip part 3 Satheesh | Previous Part   ഉണ്ണിയുടെ തന്ത്രം ഉണ്ണി സോഫയിൽ മലർന്നു കിടന്നു ടീവിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നു ശാരി കയ്യിൽ വറുത്തു കോരിയ ബീഫുമായി അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. ഉണ്ണി എഴുന്നേറ്റു ടീപ്പോയിൽ വെച്ചിരുന്ന വൈൻ കുപ്പി തുറന്ന് രണ്ടു ഗ്ളാസിലേക്കും വൈൻ പകർന്നു. “എന്തായി നിങ്ങളുടെ ഗോവ ട്രിപ്പ്‌ ?” ശാരി ഒരു സിപ്പടിച്ച ശേഷം ഉണ്ണിയെ നോക്കി […]

Continue reading