ഞാനും എന്റെ മോനും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും 4 [ഹസ്ന]

ഞാനും എന്റെ മോനും അവന്റെ  ഫ്രണ്ടും 4 Njanu Ente Monum Avante Friendsum Part 4 |
Author : Hasna Previous Part   ഇത്ത… ഇത്ത…. പിന്നിൽ നിന്നു ആരോ വിളിച്ചു തിരിഞ്ഞു
നോക്കുമ്പോൾ അവിടേക്കു നാണുവെട്ടാനും പിന്നെ ആതിരയും… ആതിര ശോഭ യുടെ മോൾ ഡിഗ്രിക്
പഠിക്കുന്നു.പതിനെട്ട് വയസ്സ്.. കാണാൻ തരക്കേടില്ല… ആവിശ്യത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ
അവളെ അനന്യ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആതിരയെ കാണാൻ… […]

Continue reading